Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

Karok


Gazdaságtudományi Kar

Tovább a GTK honlapjára

 

Gépipari és Automatizálási Műszaki és Informatikai Kar

A kar jogelődjét, a Felsőfokú Gépipari Technikumot 1964-ben alapították, amely 1969-ben Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskola (GAMF) elnevezéssel főiskolai rangot kapott. Az önálló GAMF és később a GAMF Kar az elmúlt évtizedekben országosan is jó hírnevet szerzett magas színvonalú, korszerű, a technológiai újdonságokat a képzésbe építő műszaki és informatikai oktatásával. Az ország bármely részén járunk, nagyvállalatoknál, kis- és középvállalkozásoknál is találkozhatunk a GAMF-on végzett mérnökökkel, akik nem ritkán közép- vagy magasabb beosztású vezetők, ha éppen nem saját vállalatuk irányítói, tulajdonosai.

Az elmúlt öt évtized során az intézmény hatalmas fejlődésen ment keresztül. Kezdetben csak gépgyártás-technológus üzemmérnököket képeztek, ma a karon – az alapképzés keretében – anyagmérnökök, gépészmérnökök, járműmérnökök, mérnökinformatikusok, műszaki menedzserek és műszaki szakoktatók képzése folyik.  A kar német mintára – úttörőként az országban – 2012-ben vezette be a partnercégekkel szoros együttműködésben a duális képzési formát, amely minden eddiginél jobban megfelel a gazdaság elvárásainak.  

A kar a kutatás-fejlesztés regionális központjaként szoros együttműködésben más kutatóintézetekkel és felsőoktatási intézményekkel, cégekkel számos fejlesztés kidolgozásában részt vesz a készülék- és szerszámtervezés, az automatizálás, az ipari informatika, alkalmazott informatika, a feldolgozás-technológia, a méréstechnika, a járműipari vizsgálatok és a szervezetfejlesztés területén.  A járműipari és a  környezetbarát technológiák  témák menedzselését önálló tudásközpontok végzik.

Tovább a GAMF Kar honlapjára

 

Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar

1962 óta folyik Kecskeméten felsőfokú kertészeti képzés. 2000-ben a városban működő agrár-felsőoktatási intézmény is része lett az integrált Kecskeméti Főiskolának Kertészeti Főiskolai Kar néven.

A Kertészeti Főiskolai Karon a hagyományos, több évtizedes múltra visszatekintő kertészmérnök alapképzés mellett a gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki és a környezetgazdálkodási agrármérnöki alapszakon, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterszakon is képeznek korszerű ismeretekkel rendelkező, az európai uniós elvárásoknak is megfelelő felkészültségű szakembereket. A felsőoktatási szakképzésben kertészmérnök, környezetgazdálkodási agrármérnök és gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki asszisztens szakokat kínál a kar. 

A Kertészeti Főiskolai Kar hazai és nemzetközi téren is kiterjedt kutatási tevékenységet folytat, elsősorban alkalmazott kutatási témákban. Ezek felölelik a dísznövény-, gyümölcs-, szőlő- és a zöldségtermesztés, a növényvédelem, a gépesítés, az ökonómia, a marketing, a vidékfejlesztés, valamint a környezetvédelem és tápanyag-gazdálkodás és vízutánpótlás területeit. Kutatási eredményként három találmány és számtalan újítás jött létre.

A kar akkreditált Talaj- és Növényvizsgáló Laboratóriumának szolgáltatásait rendszeresen mintegy háromezer gazdálkodó veszi igénybe. Az oktató-kutató munkát és a szaktanácsadási tevékenységet segíti a korszerűen felszerelt laboratóriumok, valamint a város határában található a 270 hektáros tangazdaság. A kar campusán bemutatókert, növényházak, fóliás termesztő-berendezések és egy feldolgozó tanüzem állnak rendelkezésre a színvonalas gyakorlati képzéshez.

Tovább a KVK honlapjára

 

Pedagógusképző Kar

A kar egy évszázados oktatási és félévszázados felsőoktatási múlttal rendelkezik.  Először Óvónőképző Intézetként, majd Tanítóképző Főiskolaként volt a pedagógusképzés országos elismertségű központja. 

Az itt végzett pedagógusok korszerű neveléstudományi felkészültséggel, innovatív szakemberekként, megfelelően árnyalt antropológiai nézetekkel támogatják és fejlesztik a gondjukra bízott korosztályt.  A kar egyik erőssége a gyakorlati képzés, amelyhez az intézmény saját gyakorló óvodával és iskolával rendelkezik.

A nagy hagyományokkal rendelkező óvodapedagógus és a tanító alapképzési szakok mellett csecsemő- és kisgyermeknevelő, valamint közösségszervezés alapszakokon, számos pedagógus-szakvizsgára felkészítő képzésen és szakirányú továbbképzéseken tanulhatnak a hallgatók.

A karon folyó kutatások a képzések tudományos hátterét erősítik. Számos elismert tudományos munka jelent meg a kar kutatóitól a képességfejlesztésről, az anyanyelvi és idegennyelvi képességek fejlesztéséről, a gyermekirodalomról, a művészetpedagógiáról, az olvasáskutatás eredményeiről és neveléselméleti, neveléstörténeti kérdésekről, a kutatások a következő hat tudományos, művészeti műhely keretében folynak: Hely és Családtörténeti Kutatóműhely, Pedagógiai Kutatóműhely, Magyar Gyermekkultúra Módszertani Központ, Művészeti Műhely, Nyelvészeti és Irodalmi Kutatóműhely, Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Kutatócsoport.

Tovább a PK honlapjára

 

Pályázatok

EFOP-3.6.1-16-2016-00014

EFOP-3.6.1-16-2016-00014

EFOP-3.6.1-16-2016-00006

EFOP-3.6.1-16-2016-00006

Campus Mundi

 

Campus Mundi

GINOP-2.3.3-15-2016-00041

 

GINOP-2.3.3-15-2016-00041

EFOP-3.4.4.-16-2017-00018

 

EFOP-3.4.4.-16-2017-00018

EFOP-3.4.3-16-2016-00002

 EFOP-3.4.3-16-2016-00002

GINOP-2.2.1-15-2016-00024

EFOP-3.2.5-17-2017-00045

EFOP-3.6.2-16-2017-00012

EFOP-3.4.6.-VEKOP-17-2017-00002

EDU-LAB-DTP1-1-115-4.1

EFOP-3.6.2-16-2017-00016