Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

Idegennyelv-oktatás kari szabályozása

GAMF Kar

Általános idegen nyelvi képzés:

 • Kerete: A GAMF Karon - BSc szakokon - az idegen nyelv kritériumtárgy, ami azt jelenti, hogy kredittel nem rendelkező, de kötelezően teljesítendő tantárgy. Ha a záróvizsgára jelentkezés időpontjáig nem teljesíti a hallgató az általános nyelvi követelményeket, vagy nem szerzi meg a képzési követelményekben előírt szintű államilag elismert nyelvvizsgát, nem jelentkezhet záróvizsgára.
 • Követelményei: I. félévben és 2. félévben gyakorlati jegy, 3. félévben nyelvi kollokvium

Szaknyelvi képzés:

 • Gazdálkodási és menedzsment szakon 3X2 óra szaknyelvi képzés


Szaknyelvi oktatás a GAMF Karon:

 • Nyelvek: angol, német
 • Időtartam: két félév - félévenként heti 1x2 óra, összesen 60 óra
 • Előfeltétel: általános középfokú nyelvvizsga vagy idegen nyelvi kollokvium
 • Kerete: szabadon választható 2 kredit/félév
 • Követelmény: mindkét félévben gyakorlati jegy
 • A szaknyelvi képzés célja szaknyelvi készségek fejlesztése, tematikus szókincs és nyelvtani ismeretek bővítése a tanmenet alapján. Az órákon tematikus szóbeli, írásbeli és nyelvtani gyakorlás; gépi szöveg értése, a nyelvtanárral és egymással folytatott szituációs játékok, kiselőadások tartása, diagramok, ábrák elemzése zajlik, folyamatos számonkéréssel.

FOSZK képzés:

 • kötelező nyelvi kurzusok vannak, de nincs nyelvvizsga kötelezettség

 

Gazdálkodási Kar

Általános idegen nyelvi képzés:

 • Kerete: 
 • Követelményei: 
 

FOSZK képzés:

 • kötelező nyelvi kurzusok vannak, de nincs nyelvvizsga kötelezettség

 

Kertészeti Főiskolai Kar

Általános idegen nyelvi képzés:

 • Kerete: szabadsávos óra, 2 kredit/félév
 • Követelményei: minden félév végén gyakorlati jegy
 

FOSZK képzés:

 • kötelező nyelvi kurzusok vannak, de nincs nyelvvizsga kötelezettség

 

Tanítóképző Főiskolai Kar

Általános idegen nyelvi képzés:

 • Kerete: Speciális ismeretek: Idegen nyelvi képességfejlesztés. 3x4 kredit, összesen 12 kredit
 • Követelményei: minden félév végén gyakorlati jegy


Idegen nyelvi műveltségterületi képzés tanítójelöltek részére:

 • Időtartam: 4 félév az általános idegen nyelvi képzés befejezése után
 • Kerete: műveltségterületi specializáció, 22 kredit
 • Célja: az angol vagy német nyelv oktatására való felkészítés a 6-12 éves korosztály számára. A műveltségterületi képzésben részt vevő hallga-tók az idegen nyelvi képességfejlesztő tantárgyakon kívül a célnyelvi országhoz kapcsolódó ország-ismeretet, irodalmat, gyermekirodalmat, nyelvészetet és tantárgy-pedagógiát is tanulnak célnyelven. 
 • A műveltségterületi képzést elvégző hallgatók tanítói diplomájának nyelvi része általános felsőfokú (C1) komplex nyelvvizsgával egyenértékű.
 • Követelmény: idegen nyelvi műveltségterületi szigorlat

FOSZK képzés:

 • kötelező nyelvi kurzusok vannak, de nincs nyelvvizsga kötelezettség

Idegen nyelv oktatás

Pályázatok

EFOP-3.6.1-16-2016-00014

EFOP-3.6.1-16-2016-00014

EFOP-3.6.1-16-2016-00006

EFOP-3.6.1-16-2016-00006

Campus Mundi

 

Campus Mundi

GINOP-2.3.3-15-2016-00041

 

GINOP-2.3.3-15-2016-00041

EFOP-3.4.4.-16-2017-00018

 

EFOP-3.4.4.-16-2017-00018

EFOP-3.4.3-16-2016-00002

 EFOP-3.4.3-16-2016-00002

GINOP-2.2.1-15-2016-00024

EFOP-3.2.5-17-2017-00045

EFOP-3.6.2-16-2017-00012

EFOP-3.4.6.-VEKOP-17-2017-00002

EDU-LAB-DTP1-1-115-4.1

EFOP-3.6.2-16-2017-00016