Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

Innováció, sikeresség, magabiztosság - Dr. Weltsch Zoltán előadása

Csatlakozási link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a86151a50d71642d288e4a1a21b956b36%40thread.tacv2/1613736748853?context=%7b%22Tid%22%3a%223e4600d8-2231-4727-acef-89835a7156c8%22%2c%22Oid%22%3a%22f3a881cd-6744-4011-addd-0d54a9f7a152%22%7d