Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

HÖOK Stipendium Hungaricum Mentorhálózat mentorfelvételi eljárása a 2021/22-es tanévre

Kedves Hallgatók!

A HÖOK Stipendium Hungaricum Mentorhálózata országosan felvételt hirdet a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogrammal Magyarországra érkező hallgatók integrációs, kortárs segítői feladatellátására a 2021/2022-es tanévre vonatkozóan.

Ellátandó feladatok:

  • A mentor azonos intézményben tanuló felsőbb éves hallgató, aki segíti a rábízott külföldi diák felsőoktatási integrációját.
  • A mentor felveszi a kapcsolatot a rábízott külföldi diákkal annak Magyarországra való megérkezését megelőzően, amennyiben szükséges, segít neki az albérletkeresésben.
  • A diák megérkezését követően folyamatosan kapcsolatot tart vele, tájékoztatja az aktuális intézményi pályázatokról, ösztöndíjakról, az intézményi tanulmányi rendszerről, valamint segíti a diákéletbe való bekapcsolódását.
  • Amennyiben a külföldi diák igényli, úgy a mentor segítséget nyújt adminisztrációs ügyek intézésében.
  • A mentorok feladataikat párokban látják el, csoportosan egyszerre maximum 15 fővel foglalkozhatnak, mely feladat ellátása ellentételezéseként juttatás illeti meg.
  • A felvételt nyert mentorok egy tanévre vállalják mentori tevékenységüket, mely időszak alatt aktív hallgatói jogviszonnyal kell rendelkezniük.
  • A mentor vállalja, hogy a mentorált hallgatókkal kapcsolatos, saját felelősségi körben nem rendezhető ügyeket továbbítja az SHMH managementjének irányába.
  • A mentor vállalja, hogy megbízása idején folyamatosan kapcsolatot tart az intézmény vezetőmentorával, és a munkájához tartozó adminisztrációs feladatokat maradéktalanul teljesíti, munkájáról írásbeli beszámolót készít.
  • A mentor vállalja, hogy legjobb tudásának megfelelően, aktívan részt vesz a mentorhálózat által szervezett mentori kompetenciákat fejlesztő képzéseken, valamint az országimázs építő eseményeken.

 

A jelentkezés benyújtásának határideje: 2021. május 31. 12:00 (hétfő)

A jelentkezés benyújtásának módja: elektronikusan, önéletrajz és motivációs levél megküldésével angol nyelven az shmh@hook.hu címre.

A pályázati kiírás itt érhető el:

https://hook.hu/hu/szolgaltatas/mentor-application-period-is-on

További infók:

Labancz Gabriella intézményi SH koordinátor elérhetőségén: labancz.gabriella@uni-neumann.hu

 

Sikeres pályázást!