Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

Gépészmérnök mesterképzési szak indult a Neumann János Egyetemen

Szombat délelőtt a Neumann János Egyetemen rövid megnyitó és eskütétel után már a mesterképzési szak részletes tudnivalóival ismerkedtek a szakra jelentkezők.   

Mérföldkőhöz érkezett a Neumann János Egyetem GAMF Kara a műszaki felsőoktatásban. Sok éves oktatói és tudományos munka eredményeként az idei tanévben első alkalommal indít Gépészmérnöki mesterképzést, így jelentős lépést tett a Kar képzési kínálatának bővítésében illetve oktatói munkájának magasabb szintre való emelésében.

Gépészmérnök mesterképzési szak MSc képzési ideje nappali és levelező tagozaton is 4 félév.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése
- végzettségi szint: mester- (magister, master; rövidítve: MSc-) fokozat
- szakképzettség: okleveles gépészmérnök
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Mechanical Engineer

A szak képzési célja

A képzés célja gépészmérnökök képzése, akik képesek a gépészeti rendszerek és folyamatok koncepciójának kidolgozására, modellezésére, majd tervezésére, üzemeltetésére, irányítására és karbantartására; a gépipari technológiák és eljárások, új anyagok és gyártástechnológiák kifejlesztésére, energiahatékony és környezettudatos alkalmazására; vezetési, irányítási és szervezési feladatok ellátására; a műszaki fejlesztés, kutatás, tervezés és innováció feladatainak ellátására; hazai, illetve nemzetközi szintű mérnöki projektekhez való kapcsolódásra, azok irányítására. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

 

forrás: hiros.hu

Pályázatok

EFOP-3.6.1-16-2016-00014

EFOP-3.6.1-16-2016-00014

EFOP-3.6.1-16-2016-00006

EFOP-3.6.1-16-2016-00006

Campus Mundi

 

Campus Mundi

GINOP-2.3.3-15-2016-00041

 

GINOP-2.3.3-15-2016-00041

EFOP-3.4.4.-16-2017-00018

 

EFOP-3.4.4.-16-2017-00018

EFOP-3.4.3-16-2016-00002

 EFOP-3.4.3-16-2016-00002

GINOP-2.2.1-15-2016-00024

EFOP-3.2.5-17-2017-00045

EFOP-3.6.2-16-2017-00012

EFOP-3.4.6.-VEKOP-17-2017-00002

EDU-LAB-DTP1-1-115-4.1

EFOP-3.6.2-16-2017-00016