Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

GAMF Műszaki és Informatikai Kar ösztöndíjai

 

Az ösztöndíj leírása

 A jelentkezés feltételei

Szakmai, közéleti, tudományos ösztöndíj

• az előző félévben felvett valamennyi kredit teljesítése (minimum 20 kredit!);

• tanulmányait államilag finanszírozott képzésben végzi, vagy államilag finanszírozott képzési formában kezdte;

• a Kar képzési területeinek valamelyikén, a tantervi követelményeken túlmutató tevékenység végzése (TDK munka, tanulmányi versenyeken való sikeres szereplés, szakkollégiumi nem kötelezővé tett munka, eredményes sporttevékenység), vagy a Kar közéletében való jelentős részvétel.

Szemerey Ösztöndíj

Szemerey Andor emlékére alapított tanulmányi ösztöndíj, melyet azon hallgató kaphat meg, aki előző félév teljesítménye alapján megpályázta a Köztársasági ösztöndíjat, de a rangsorolás során nem érte el a megfelelelő pontszámot, és az elutasítottak rangsorában az első 10 között szerepel, valamint a tanulmányi átlaga eléri a 4,5-t.

Köztársasági Ösztöndíj pályázás

Szakmai gyakorlati ösztöndíj 

1. államilag finanszírozott, nappali tagozatos képzésben való részvétel;

2. a szakmai gyakorlat végzésének helye és az állandó lakóhely közötti távolság haladja meg a 40 km-t;

3. az aktuális félévben kapott rendszeres szociális és tanulmányi ösztöndíj együttes összege ne haladja meg a 11 900 Ft-ot.