Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

GAMF Műszaki és Informatikai Kar ösztöndíjai

 

Az ösztöndíj leírása

 A jelentkezés feltételei

Szakmai, közéleti, tudományos ösztöndíj

• az előző félévben felvett valamennyi kredit teljesítése (minimum 20 kredit!);

• tanulmányait államilag finanszírozott képzésben végzi, vagy államilag finanszírozott képzési formában kezdte;

• a Kar képzési területeinek valamelyikén, a tantervi követelményeken túlmutató tevékenység végzése (TDK munka, tanulmányi versenyeken való sikeres szereplés, szakkollégiumi nem kötelezővé tett munka, eredményes sporttevékenység), vagy a Kar közéletében való jelentős részvétel.

Szemerey Ösztöndíj

Szemerey Andor emlékére alapított tanulmányi ösztöndíj, melyet azon hallgató kaphat meg, aki előző félév teljesítménye alapján megpályázta a Köztársasági ösztöndíjat, de a rangsorolás során nem érte el a megfelelelő pontszámot, és az elutasítottak rangsorában az első 10 között szerepel, valamint a tanulmányi átlaga eléri a 4,5-t.

Köztársasági Ösztöndíj pályázás

Szakmai gyakorlati ösztöndíj 

1. államilag finanszírozott, nappali tagozatos képzésben való részvétel;

2. a szakmai gyakorlat végzésének helye és az állandó lakóhely közötti távolság haladja meg a 40 km-t;

3. az aktuális félévben kapott rendszeres szociális és tanulmányi ösztöndíj együttes összege ne haladja meg a 11 900 Ft-ot.

 

Pályázatok

EFOP-3.6.1-16-2016-00014

EFOP-3.6.1-16-2016-00014

EFOP-3.6.1-16-2016-00006

EFOP-3.6.1-16-2016-00006

Campus Mundi

 

Campus Mundi

GINOP-2.3.3-15-2016-00041

 

GINOP-2.3.3-15-2016-00041

EFOP-3.4.4.-16-2017-00018

 

EFOP-3.4.4.-16-2017-00018

EFOP-3.4.3-16-2016-00002

 EFOP-3.4.3-16-2016-00002

GINOP-2.2.1-15-2016-00024

EFOP-3.2.5-17-2017-00045

EFOP-3.6.2-16-2017-00012

EFOP-3.4.6.-VEKOP-17-2017-00002

EDU-LAB-DTP1-1-115-4.1

EFOP-3.6.2-16-2017-00016