Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

Ügyfélszolgálati készségfejlesztés képzés

Neumann János Egyetem
Felnőttképzési és Továbbképzési Központja
Ügyfélszolgálati készségfejlesztés képzést hirdet a Pedagógusképző Karon

Engedély szám: E-001489/2016/ D003

 A képzés célja:

A kommunikáció és a vevőközpontúság készségszintű fejlesztése

Ajánljuk a képzést azoknak, akik:

A képzés során megszerezhető kompetenciák

  • Jó általános verbális kommunikációs készség
  • Vevőközpontú kommunikációs képesség
  • Konfliktuskezelési képesség
  • Stresszkezelő és stressztűrő képesség

A képzés tartalma:

Verbális kommunikáció fejlesztése:

A résztvevők kommunikációs kompetenciájának fejlesztése strukturált tréninggyakorlatok segítségével. Strukturált tréninggyakorlatok az egyirányú-kétirányú kommunikáció, a kommunikációs hálók, a kommunikációs jelenségek bemutatására.

Vevőközpontú kommunikáció fejlesztése:

A résztvevők ön- és társismeretének fejlesztése, a tapasztalatok felhasználása az ügyfelekkel történő kommunikáció során. Különböző személyiségű ügyfélszolgálati munkatársak számára gyakorlati tanácsok a különböző személyiségű ügyfelekkel folytatott kommunikáció lefolytatására; szituációs játékok.

 

Konfliktuskezelés fejlesztése:

Általános helyzetben, valamint az ügyfelekkel folytatott kommunikáció során fellépő konfliktusok kezelésének segítése. Szituációs játékok az ügyfélszolgálati munka során fellépő konfliktusok kezelésére, a korábban elsajátított megfelelő konfliktus-kezelési módszerek adaptálásának segítségével.

 

Stresszkezelés fejlesztése:

A kommunikációs helyzetek során fellépő stressz megfelelő kezelésének elsajátítása. Szituációs játékokon keresztül a korábban felmért és megfelelőnek értékelt stresszkezelési módszerek alkalmazása.

A képzés teljesítése, tanúsítvány kiállításának feltétele:

A húszórás képzés elvégzését követően két héten belül záró feladat benyújtása. A záró feladat egy portfólió készítése az alábbi elemekkel:

  • a képzés során gyűjtött tapasztalatok összegzése minimum két oldal terjedelemben,
  • a képzésen elsajátított képességek saját munkában történő alkalmazási lehetőségeinek bemutatása minimum két oldal terjedelemben.

A portfólió értékelésének szempontjai:

  • A képzés során megtanult fogalmak szakszerű használata.
  • Az elsajátított képességek megfelelő alkalmazása.
  • Az elsajátított készségek saját munkába történő adekvát adaptációja.

 

A megengedett hiányzás mértéke: A képzés óraszámának 20 %-a.

Tanúsítvány:

A Neumann János Egyetem által kiállított sorszámmal ellátott tanúsítvány.

 

A képzés időtartama: 20 óra; 3 nap 

 
A képzés díja: 45 000 Ft/fő, amit a munkáltató is kifizethet

A képzési díj tartalmazza:

A képzési gyakorlatok díját, az oktatási anyagokat, képzés elvégzését igazoló tanúsítványt, valamint a képzési napokon kávét, teát, ásványvizet, sós és édes süteményeket

Képzés helyszínei:

Kecskemét és Szolnok, azonban a jelentkezésektől függően előfordulhat, hogy a két helyszín egyikén összevont csoportban valósulhat meg a képzés. Munkáltatói megkeresés esetén, igény szerint a cég által kért helyszínen tudjuk biztosítani a képzést.

Képzés időpontja:

A képzés folyamatosan, megfelelő létszám esetén indul. Nagyobb létszám esetén a képzés vállalathoz kihelyezett formában is megrendelhető 

A képzésben való részvétel feltétele: Érettségi bizonyítvány

Jelentkezés módja:

Előzetes jelentkezés a http://www.uni-pae.hu honlapon a felnőttképzések oldalán található Elektronikus jelentkezés felnőttképzéseinkre linken, illetve emailben a felnottkepzes@kefo.hu email címen.

További információk, elérhetőség:

Neumann János Egyetem Felnőttképzési Koordináló Központ, 6000 Kecskemét Izsáki út 10. 1. emelet. Email: felnottkepzes@kefo.hu , telefon: 76/516 308

Felnőttképzés a NJE-n

Pályázatok

EFOP-3.6.1-16-2016-00014

EFOP-3.6.1-16-2016-00014

EFOP-3.6.1-16-2016-00006

EFOP-3.6.1-16-2016-00006

Campus Mundi

 

Campus Mundi

GINOP-2.3.3-15-2016-00041

 

GINOP-2.3.3-15-2016-00041

EFOP-3.4.4.-16-2017-00018

 

EFOP-3.4.4.-16-2017-00018

EFOP-3.4.3-16-2016-00002

 EFOP-3.4.3-16-2016-00002

GINOP-2.2.1-15-2016-00024

EFOP-3.2.5-17-2017-00045

EFOP-3.6.2-16-2017-00012

EFOP-3.4.6.-VEKOP-17-2017-00002

EDU-LAB-DTP1-1-115-4.1

EFOP-3.6.2-16-2017-00016