Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

Esélyegyenlőség - Segítség fogyatékkal élőknek

Kedves Hallgató!

 

A hatályos TVSZ esélyegyenlőség biztosítására vonatkozó rendelkezései a következők (kivonat):

A fogyatékossággal élő hallgató jogosult a fogyatékosságához igazodó felkészítésre és vizsgáztatásra, valamint a hallgatói jogviszonyából eredő kötelezettségek teljesítéséhez történő segítségnyújtásra. Ennek keretében, a jelen szabályzatban meghatározott eljárási rendelkezések betartásával

 

a)      indokolt esetben mentesíteni kell egyes tantárgyak, tantárgyrészek tanulása vagy a beszámolás kötelezettsége alól,

b)      szükség esetén mentesíteni kell a nyelvvizsga vagy annak egy része, illetve szintje alól,

c)       számonkérése alkalmával biztosítani kell számára a hosszabb felkészülési időt, az írásbeli beszámolón lehetővé kell tenni a segédeszköz - így különösen írógép, számítógép - alkalmazását, szükség esetén az írásbeli beszámoló szóbeli beszámolóval vagy a szóbeli beszámoló írásbeli beszámolóval történő felváltását.

A mentesítés kizárólag a mentesítés alapjául szolgáló körülménnyel összefüggésben biztosítható és nem eredményezheti az alapvető tanulmányi követelmények alóli felmentést.

A mentesítésről és annak módjáról, az igazolt fogyatékosság elismeréséről, és az ezzel járó kedvezmények megítéléséről a hallgató egyéni kérelme alapján az egyetemi Hallgatói Esélyegyenlőségi Bizottság dönt.

 

A fogyatékossággal élő hallgató fogyatékosságának típusát és mértékét, annak végleges vagy időszakos voltát a 87/2015. (IV.9.) Korm. rendelet 63. § (1) bekezdésében meghatározott szakvéleménnyel igazolja.

A szakvéleményt a Neptunon benyújtott kérvény mellékleteként kell csatolni és eredeti példányban, az Oktatási és Képzési Igazgatóságon kell bemutatni.

A köznevelésről szóló törvényekben meghatározott szakértői és rehabilitációs bizottsági vélemény bemutatása, a középfokú oktatási intézmény által hitelesített másolatban is elfogadható.

Az Oktatási és Képzési Igazgatóság a szakvéleményről másolatot készít és a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok szerint megőrzi.


Kapcsolat:

Noel Gáborné esélyegyenlőségi koordinátor

noel.gaborne@uni-neumann.hu

+36 76 516-318

 

Pályázatok

EFOP-3.6.1-16-2016-00014

EFOP-3.6.1-16-2016-00014

EFOP-3.6.1-16-2016-00006

EFOP-3.6.1-16-2016-00006

Campus Mundi

 

Campus Mundi

GINOP-2.3.3-15-2016-00041

 

GINOP-2.3.3-15-2016-00041

EFOP-3.4.4.-16-2017-00018

 

EFOP-3.4.4.-16-2017-00018

EFOP-3.4.3-16-2016-00002

 EFOP-3.4.3-16-2016-00002

GINOP-2.2.1-15-2016-00024

EFOP-3.2.5-17-2017-00045

EFOP-3.6.2-16-2017-00012

EFOP-3.4.6.-VEKOP-17-2017-00002

EDU-LAB-DTP1-1-115-4.1

EFOP-3.6.2-16-2017-00016