Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

Információk az Erasmusról

Az ERASMUS+ program az EURÓPAI UNIÓ oktatást, képzést, ifjúságügyet és sportot támogató programja.

ERASMUS+

Az Erasmus+ az Európai Unió oktatást, képzést, ifjúságügyet és sportot támogató programja, amelyre pályázatot intézmények nyújthatnak be, az egyéni részvétel ezeken keresztül valósulhat meg. A 2021-2027 közötti programszakasz költségvetésére több mint 26 milliárd euró támogatást fogadtak el. A következő 7 évben a program nem csupán befogadóbb lehet, de még inkább zöld fókuszú és digitális.

Az egyik fő célkitűzés az oktatás területén az Európai Oktatási Térség megvalósítása 2025-re, a hozzáférhetőség növelésével és rugalmasabb mobilitási formákkal az eddiginél is szélesebb és sokszínűbb csoportok számára lesz nyitott a program. A pályázókat és résztvevőket új projekt lehetőségek várják, a program továbbra is támogatja az innovatív módszerek kialakítását, és kiemelten népszerűsíti mind a zöld, mind a digitális megoldásokat. 

 

 

Mi az Erasmus+ program célja ?

 •  
  • A kulcskompetenciák és készségek fejlesztése, különös tekintettel a munkaerőpiac és a társadalmi kohézió szempontjából fontos készségekre; elsősorban tanulmányi célú mobilitások, illetve az oktatási-képzési intézmények és a cégek közötti együttműködés segítségével.
  • A minőség, az innováció és a nemzetköziesítés erősítése az oktatási-képzési intézményekben, elsősorban nemzetközi együttműködések segítségével, az oktatás-képzés világán túli szereplők bevonásával.
  • A szakpolitikai reformok és az oktatási-képzési rendszerek modernizációjának támogatása, elsősorban szakpolitikai együttműködésekkel, az Unió átláthatóságot és elismertetést szolgáló eszközeinek hatékonyabb használatával, valamint a jó gyakorlatok megosztásával.
  • A nyelvtanítás és nyelvtanulás fejlesztése, a nyelvi sokszínűség és az interkulturális érzékenység támogatása.
  A 2021–2027-es időszakra szóló program nagy hangsúlyt fektet a társadalmi befogadásra, a zöld és digitális átállásra, valamint a fiatalok demokratikus életben való részvételének előmozdítására.

Kiknek szól az Erasmus+ program?

A program hallgatók, gyakornokok, önkéntesek, fiatalok, tanulók, felnőtt tanulók, tanárok, pedagógusok, egyetemi oktatók, trénerek, ifjúsági munkások, oktatási, képzési vagy ifjúsági területen működő szervezetek munkatársai számára nyújt részvételi lehetőséget. A pályázatokat intézmények, szervezetek nyújthatják be, az egyéni részvétel ezeken keresztül valósulhat meg.

2021-től a program nyújtotta lehetőségek elérhetővé válnak a hátrányos helyzetűek és a kisebb kapacitással rendelkező szervezetek számára is.

  

Milyen tevékenységeket támogat az Erasmus+ program?

Mobilitás

A mobilitási pályázatok (KA1) lehetőséget biztosítanak a szakmai fejlődésre nemzetközi környezetben. A projektek az alábbi célcsoportok számára nyújtanak külföldi mobilitásai lehetőséget:

 • Pedagógusok, oktatók, oktatási és képzési szakértők, ifjúsági munkások
 • Felsőoktatásban és szakképzésben tanuló diákok
 • Mesterfokú tanulmányokat végző diákok
 • Ifjúsági cserék és ifjúságsegítők

Együttműködési célú partnerségek

Az együttműködést célzó partnerségek (KA2) kategóriában a résztvevő intézmények nemzetközi együttműködések terén szerezhetnek tapasztalatot, erősíthetik kapacitásukat és magas minőségű innovatív módszereket valósíthatnak meg.

 

 

  


Milyen szektorokat támogat az Erasmus+ program?

 

Magyarországon az Erasmus+ program megvalósítását a Tempus Közalapítvány koordinálja.

 

 


 

Erasmus Kézikönyv aláírt

Intézményi elfogadott Erasmus University Charter  

Intézményi elfogadott Erasmus Felsőoktatási Charta

Erasmus Policy Statement JNU

Erasmus+ Student Charter