Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

Energiatárolás szükségessége a XXI. századi villamosenergia-ellátásban - Dr. Kovács Lóránt előadása

Csatlakozási link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDc1ZWNmYjMtZTZkNC00NWYwLWExNTMtYWI5YzIwMzYxNDUw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223e4600d8-2231-4727-acef-89835a7156c8%22%2c%22Oid%22%3a%22e33e43cd-1ff6-4d7d-a115-2337ee601bf1%22%7d