John von Neumann University

facebook

Hungarian

Blind-friendly version

Programmes offered in Hungarian

 

Kertészmérnöki

BSc

7 félév

Vidékfejlesztési agrármérnöki

BSc

7 félév

Mérnökinformatikus

BSc

7 félév

Járműmérnök

BSc

7 félév

Gépészmérnök

BSc

7 félév

Logisztikai mérnöki

BSc

7 félév

Üzemmérnök-informatikus

Bprof

6 félév

Műszaki menedzser

BSc

7 félév