Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

Együttműködési megállapodás a hallgatói- és munkaerő utánpótlás biztosításáért - Szolnokon

2017.december 14-én 11 órakor került sor a Neumann János Egyetem, és Jász-Nagykun-Szolnok Megye Tankerületi Központjai és Szakképzési Centrumai közötti együttműködési megállapodás ünnepélyes aláírására Szolnokon a Gazdálkodási Karon. 

Az együttműködő intézmények arra vállalkoznak, hogy egyrészről a tanulók és a szüleik felelősségteljes és sikeres pályaválasztási döntéseik meghozatalához alapos és hiteles tájékoztatást biztosítsanak, másrészről a pedagógusok számára is olyan naprakész információkkal szolgáljanak, amelyek segítik őket a tanulóik pályaválasztási, beiskolázási döntéseinek meghozásában. Ez a tevékenység a Neumann János Egyetem, ezen belül kifejezetten a Gazdálkodási Kar és a Pedagógiai Kar  hallgatói utánpótlásának biztosítását is támogatja, miközben a középfokú intézmények tanulóinak lehetőséget nyújt a tudományos életbe való bekapcsolódásra, a tehetségük fejlesztésére, kibontakoztatására, valamint részt vállal a Központok és a Centrumok igényeinek megfelelő munkaerő – pedagógusok és egyéb szakemberek – biztosításában.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az együttműködés kiemelt célja a térség népességének, főként fiataljainak megtartása, a helyi munkaerő-szükséglet biztosítása, amelynek érdekében az aláíró partnerek az alábbi tevékenységekben vállalnak közös feladatot:

 a)         a pályaorientáció hatékony megszervezése, a középiskolás diákok, szülők és tanárok megfelelő tájékoztatása és felkészítésük biztosítása;

b)         a középiskolai tanulók közös tehetséggondozási programjaiban történő együttműködés megvalósítása;

c)         a középiskolai tanulók egyetemi életbe történő bevonása (tudományos és közéleti területen egyaránt);

d)         az Egyetem munkaerőpiaci igényekhez igazodó képzési kínálatának bemutatása;

e)         az Egyetem duális jellegű képzéseinek mélyebb szintű megismertetése a tanárokkal, a diákokkal és a szülőkkel, lehetőség szerint együttműködés a megvalósításában;

f)         a Központok és a Centrumok pedagógusai és egyéb szakemberei számára korszerű és igény szerinti képzések, továbbképzések biztosítása, valamint a közreműködés lehetőségének biztosítása az egyetem gyakorlatorientált képzéseinek megvalósításában.

Az esemény jelentőségére tekintettel a rendezvényen  jelen lesz dr. Solti Péter a Klebelsberg Központ elnöke, Jász-Nagykun-Szolnok Megye Kormányhivatalának és Önkormányzatának vezetése, Szolnok,  Jászberény és Karcag városok polgármesterei.

Pályázatok

EFOP-3.6.1-16-2016-00014

EFOP-3.6.1-16-2016-00014

EFOP-3.6.1-16-2016-00006

EFOP-3.6.1-16-2016-00006

Campus Mundi

 

Campus Mundi

GINOP-2.3.3-15-2016-00041

 

GINOP-2.3.3-15-2016-00041

EFOP-3.4.4.-16-2017-00018

 

EFOP-3.4.4.-16-2017-00018

EFOP-3.4.3-16-2016-00002

 EFOP-3.4.3-16-2016-00002

GINOP-2.2.1-15-2016-00024

EFOP-3.2.5-17-2017-00045

EFOP-3.6.2-16-2017-00012

EFOP-3.4.6.-VEKOP-17-2017-00002

EDU-LAB-DTP1-1-115-4.1

EFOP-3.6.2-16-2017-00016