Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

Együttműködési megállapodás a hallgatói- és munkaerő utánpótlás biztosításáért

A mai napon, 2017. október 24-én ünnepélyes keretek között került aláírásra a Neumann János Egyetem, az NJE Pedagógusképző Kar, a Ceglédi Tankerületi Központ, valamint a Ceglédi Szakképző Centrum közötti szakmai együttműködési megállapodás.

Az ünnepélyes aláírást Dr. Solti Péter elnök úr, Dr. Ailer Piroska rektor asszony és Fodor Gábor tankerületi igazgató köszöntőbeszéde előzte meg. Dr. Fülöp Tamás dékán az együttműködési megállapodás szakmai tartalmát ismertette.

A Neumann János Egyetem részéről Dr. Ailer Piroska rektor és Finta Zita kancellár, az NJE Pedagógusképző Karának részéről Dr. Fülöp Tamás dékán, a Ceglédi Tankerületi Központ képviseletében Fodor Gábor tankerületi igazgató, a Ceglédi Szakképző Centrum részéről Buncsák Gábor, a Szakképzési Centrum főigazgatója írta alá a dokumentumot.

 

A megállapodás célja, hogy a Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kara, valamint a Ceglédi Tankerületi Központ, továbbá a Ceglédi Szakképzési Centrum közötti szakmai együttműködés kereteit és feltételeit meghatározza. Együttműködő Felek a Megállapodásban arra vállalkoznak, hogy egyrészről a tanulók és a szüleik felelősségteljes és sikeres pályaválasztási döntéseik meghozatalához alapos és hiteles tájékoztatást biztosítsanak, másrészről a pedagógusok számára is olyan naprakész információkkal szolgáljanak, amelyek segítik őket a tanulóik pályaválasztási, beiskolázási döntéseinek meghozásában.

Ez a tevékenység a Neumann János Egyetem hallgatói utánpótlásának biztosítását is támogatja, az itteni fiatalok helyben, régióban maradását is elősegíti, valamint a Tankerület számára is biztosítja a megfelelő pedagógus munkaerőt.

Az Egyetem, a Tankerület és a Centrum igényei szerint biztosítani igyekszik a pedagógusok és tanárok számára a szakmai előmenetelükhöz szükséges továbbképzéseket.
A Megállapodás keretében a Tankerület pedagógusai számára az Egyetem oktatói konzultációs, tanácsadási, kutatási és publikációs, valamint konferencián való részvételi lehetőséget biztosítanak, ami elősegíti a pedagógusok előmenetelét, a már megszerzett ismereteik elmélyítését, naprakészen tartását, a magasabb szintű ismeretek elsajátítását, gyakorlati alkalmazását, és a felsőoktatásba való bekapcsolódás lehetőségét.

A Pedagógusképző Kar és a Tankerület évente közös konferenciát szervez a pedagógia és az oktatás gyakorlatának egy-egy aktuális témájára fókuszálva. Az együttműködés kiemelt célja a térség népességének, főként fiataljainak megtartása, a helyi munkaerő-szükséglet biztosítása.