Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

Egyetemünk kancellárja a Magyar Közgazdasági Társaság Bács-Kiskun Megyei Szervezetének élén

A Pallasz Athéné Egyetem konferencia termében tartotta tisztújító-újjáalakuló ülését az MKT Bács-Kiskun Megyei Szervezete. Az ülésen az Egyetem kancellárját, Finta Zitát választották meg a helyi szervezet elnökének, titkára Kádárné Dr. Balla Anita, az Egyetem ügyvivő szakértője lett.

 

Az MKT a magyar közgazdászok legjelentősebb civilszervezete, amely a közgazdasági ismeretek terjesztését, a szakmai közélet színvonalának emelését, a közgazdászok érdekeinek általános képviseletét vállalta feladatául. Az MKT az ország egyik legrégebbi hagyományokkal rendelkező szakmai-tudományos egyesülete: 1894. május 27-én alapították meg professzorok, akadémikusok, miniszterek, bankárok, kereskedők, országgyűlési képviselők, gazdák, tisztviselők, hogy együtt kutassák a nemzetgazdaság felemelkedésének lehetőségeit.

Helyi szervezeteik csaknem valamennyi megyében jelen vannak, és gyakorta rendeznek előadásokat, vitákat, konferenciákat. Az országos közhasznú egyesület titkárságvezetője, Nagy Gábor Miklós elmondta, hogy az MKT megyei egyesületei minden év tavaszán tartanak tisztújító ülést. Szervezeteik keresik a kapcsolatot a helyi felsőoktatási intézményekkel, így a Pallasz Athéné Egyetem vezetését is szeretnék bevonni Társaságuk működésébe.

A résztvevő tagok tájékoztatást kaptak a kecskeméti egyesület aktuális helyzetéről. Ezt követően az ülésen Finta Zitát, az Egyetem kancellárját választották meg az MKT Bács-Kiskun Megyei Szervezet elnökének. Az elnökség tagja lett Kecskemét város polgármestere, Szemereyné Pataki Klaudia és Szenes Márton, a Hírös Sport Nonprofit Kft ügyvezetője. A szervezet új titkára Kádárné Dr. Balla Anita lett.

A Bács-Kiskun Megyei Szervezet 2008-ban alakult. Az első években aktívan működött, de az elmúlt öt évben inaktívvá vált. A vezetőség tagjai mindezek ellenére rendszeres kapcsolatot ápolnak az MKT országos elnökségével és közös célként megfogalmazódott bennük a megyei szervezet újjászervezése. A jelenlévők megállapították: Egyetemünkhöz kapcsolódva nagyobb eséllyel lehetne a Társaságot újjászervezni, ezért örülnek, hogy az MKT Bács-Kiskun Megyei Szervezete elnöki tisztségét immáron az Egyetem kancellárja tölti be. A Társaság taglétszáma  az Egyetem bázisára is építve várhatóan jelentősen növelhető, hiszen ekként be lehet vonni az oktatói és kutatói állományt, valamint a hallgatókat is.

Az  Egyetem saját előadóinak részvételével, évente 3-4 alkalommal lehetne szervezni jelentős érdeklődésre számot tartó közgazdasági fórumokat. A rendezvények helyszínének helyet tudna adni, így az egyetemi hallgatókat is be lehetne vonni a szervezet munkájába, ami segítené egy ifjúsági tagozat létrejöttét. A modern infokommunikációs eszközök használó Z generáció jelenti ugyanis a következő korosztályt, a közgazdász szakma utánpótlása már közülük kerül ki.

Kancellárunk kiemelt feladatának érzi a fiatal értelmiség megszólítását, illetve a középiskolások érdeklődésének felkeltését a közgazdasági szemléletmód iránt.

Szenes Márton elmondta, hogy 2016. szeptember 15-17. között az MKT Vándorgyűlését Kecskeméten rendezték meg. Az esemény előkészítése során a város polgármesterének és az Egyetem kancellárjának is kulcsszerepe volt. A Vándorgyűlés témáját a versenyképesség, a szakképzés, a duális képzés és a felsőoktatás adták. A háromnapos rendezvény iránti érdeklődést mutatta, hogy két plenáris és 12 szekcióülésen mintegy 130 előadó oszthatta meg gondolatait a több, mint fél ezres hazai és határon túli magyar közgazdászokból álló hallgatósággal.

Polgármester Asszony fontos feladataik egyikeként kiemelte a közgazdasági közösségépítés módszertanának megújítását a gazdasági szereplők együttműködésével.