Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

EFOP-3.6.2-16-2017-00016

Felhívás megnevezése: EFOP-3.6.2-16 - Tematikus kutatási hálózati együttműködések

Projekt címe: Autonóm járművek dinamikája és irányítása az automatizált közlekedési rendszerek követelményeinek szinergiájában

Projekt azonosító száma: EFOP-3.6.2-16-2017-00016

Kedvezményezett: Széchenyi István Egyetem

Konzorciumi partner: - Neumann János Egyetem,

                                       - Dunaújvárosi Egyetem,

                                       - Óbudai Egyetem

Támogatás összege: 1.448.424.946 Ft

Széchenyi István Egyetemre eső rész: 899.180.976 Ft

Neumann János Egyetemre eső rész: 249.673.979 Ft

Dunaújvárosi Egyetemre eső rész: 149.821.777 Ft

Óbudai Egyetemre eső rész: 149.748.214 Ft

Intenzitás: 100 %

Megvalósítási időszak: 2017.06.01.-2020.09.30.

Támogató Alap: Európai Szociális Alap

Az „Autonóm járművek dinamikája és irányítása az automatizált közlekedési rendszerek követelményeinek szinergiájában” című projektet konzorciumban kívánjuk megvalósítani, melynek tagjai a Széchenyi István Egyetem, mint konzorciumvezető, valamint a Neumann János Egyetem, Dunaújvárosi Egyetem és Óbudai Egyetem. Az elektromobilitás a jövő fenntartható energiarendszerének szerves részét jelenti világszerte. A piacot a gépjárművekre vonatkozó szigorú környezetvédelmi célkitűzések és az új technológiák befolyásolják. Az ENSZ 1992-es Klímaváltozási Keretegyezménye az üvegházgázok kibocsátásának 1990-es értékekhez képest 80-95 százalékos csökkentését irányozza elő 2050-ig, a cél elérése által különösen az egyéni közlekedésnek kell szembenéznie komoly kihívásokkal. Az elektromobilitás a hazai iparfejlesztés szempontjából szintén kiemelkedő fontossággal bír. A klasszikus értelemben vett járműgyártás új alapokra helyeződik, a hagyományos szénhidrogén származékokon alapuló közlekedést fokozatosan fel fogják váltani az alternatív hajtással felszerelt járművek. A projekt globális szintű szükségességét a közlekedés és a járműipar világméretű szerkezetváltásának folyamata támasztja alá. Ennek két fő eleme van, egyrészt a jármű hajtások fejlődése a hagyományos belsőégésű motoroktól az elektromos hajtásláncok irányába, másrészt a vezetői funkciók fokozatos felváltása az autonóm járműirányítással, melynek végső célja a teljesen autonóm járművek megvalósítása és bevonása a mindennapi közlekedésbe. A konzorciumi partnerek hosszú távú célja a projektben tervezett közös kutatások megvalósításával az, hogy közös erővel tudjanak aktívabb és kezdeményezőbb szerepet vállalni a tudásalapú gazdaság kiépítésében és a magyar felsőoktatás kutatás-fejlesztési potenciáljának erősítésében. A kialakított új tudásbázisok alapján kezdeményezik a nemzetközi hálózatokba való bekapcsolódást és együttműködést. Már rövidtávon elérhető célnak tekintik, hogy hálózatos formában együttműködnek, a kapacitásokat összehangolva közös kutatói teameket hoznak létre, melyek szinergikus hatása sokszorosa lehet a jelenleg egyénileg működő intézményi potenciáloknak. A kutatások konkrét célja az, hogy a partner intézmények jelentős eredményeket érjenek el az autonóm járművek és járműrendszerek irányításában és kommunikációjában. A pályázók hét, egymással szorosan összefüggő kutatási területet jelöltek ki, amelyeket három kutatási főcsoportba rendezve művelnek. A projekt közvetlen és közvetett célcsoportjai jól definiálhatók. A közvetlen célcsoportok alkotják a jelenlegi hallgatók, doktoranduszok és predoktorok; posztdoktorok, oktatók, kutatók; kiemelten fiatal kutatók és K+F munkatársak. Az alapkutatási jelleghez igazodóan az elsődleges célcsoport az akadémiai kutatószféra. A projekt alapvető (groundbreaking) technológiák és a jelenlegi kommunikációs architektúrát érintő módosítások kidolgozásával járul hozzá új, eddig nem alkalmazott módszerek bevezetéséhez. A kidolgozott eredmények tényleges alkalmazásba vitele egy következő projekt keretein belül képzelhető el. Másodlagos célcsoport az intelligens közlekedési rendszerek technológiáinak szabványosításával foglalkozó intézetek, fórumok és munkacsoportok (ETSI, ISO, CEN), továbbá a közlekedési rendszerek és úthálózatok, valamint a távközlési infrastruktúra üzemeltetői. A projekt 3 kutatási főirányhoz rendelve 5 alprojekt által megfogalmazott 13 kutatási feladatot tartalmaz. A főirányok a tematikus kutatási hálózati együttműködések elősegítése érdekében; az automatizált járművek és járműrendszerek dinamikája, anyagtudományi kutatások és rendszerintegrációs módszertan fejlesztéséhez kapcsolódik. Az intézmények Intézményfejlesztési Tervében megjelenik a fejlesztési irány, ez is erősíti a megvalósítás szándékát. A Széchenyi István Egyetem és konzorciumi, együttműködő partnereinek jelenlegi infrastruktúráján megoldható a fejlesztés lebonyolítása. Az intézmények rendelkeznek a tervezett tevékenységek lebonyolításához szükséges irodákkal, terekkel, előadótermekkel és infrastruktúrával. A projekt 40 hónap alatt kerül megvalósításra, amely során 4 mérföldkő került kijelölésre.

Fejlesztések, projektek