Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

EFOP-3.6.1-16-2016-00014

Felhívás megnevezése: EFOP-3.6.1-16 – Intelligens szakosodást szolgáló intézményi fejlesztések

 

Projekt címe: Diszruptív technológiák kutatás-fejlesztése az e-mobility területén és integrálásuk a mérnökképzésbe

Projekt azonosító száma: EFOP-3.6.1-16-2016-00014

Kedvezményezett: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Konzorciumi partner: - Neumann János Egyetem

                                      - Szegedi Tudományegyetem

Támogatás összege: 1.148.960.014 Ft

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemre eső rész: 398.984.000 Ft

Neumann János Egyetemre eső rész: 199.992.500 Ft

Szegedi Tudományegyetemre eső rész: 549.983.514 Ft

Intenzitás: 100 %

Megvalósítási időszak: 2017.01.01-2020.09.28.

Támogató alap: Európai Szociális Alap

A pályázat célja annak elősegítése, hogy a pályázatban résztvevő egyetemek képesek legyenek olyan – elsősorban közös – kapacitások kiépítésére, tudásbázis fejlesztésére és kutatási folyamatok kialakítására, amelyek lehetővé teszik számukra a társadalmi innovációt szolgáló és a K+F szféra igényeit kielégítő szolgáltatások nyújtását, ide értve a nyílt innováció folyamatainak a támogatását , továbbvalamint a kutatói utánpótlásuk biztosítását. Teszik mindezt az S3 Stratégia „Tiszta és megújuló energiák” ágazati prioritásán belül, a regionálisan meghatározott kutatás-fejlesztési

területeken, úgymint különleges anyagok, korszerű anyagok, modern anyagtechnológiák, valamint az Irinyi Terv kiemelt ágazati fejlesztései közül a „Zöldgazdaság”-fejlesztés: megújuló energiák terjedését elősegítő hálózatok, tárolókapacitás fejlesztése, „intelligens” hálózatok kialakítása témákban. Ezen felül a projekt tudásbázis bővítő, a kutatói utánpótlás feltételrendszerének javítását elősegítő, a műszaki képzéseket, valamint tudás és technológia transzfert erősítő tevékenységei által kiemelten járul hozzá a Fokozatváltás a felsőoktatásban és a Befektetés a Jövőbe Nemzeti K+F+I stratégia céljainak megvalósításához. A „Felkészülés a radikálisan új, tudásalapú intelligens, csúcstechnológiai technológiák, termékek multidiszciplináris fejlesztési folyamatainak élettartam centrikus kezelésére a mérnöki képzésben, kutatás-fejlesztésben a repülőgép hibridhajtás fejlesztés példáján.” alcímet viselő projektet a BME vezetésével az SZTE és Pallasz Athéné Egyetem valósítja meg. A konzorcium összetétele híven tükrözi a szükséges és elérhető kompetenciákat.

 

 A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Villamos Mérnöki és Informatikai Kara a gazdaság és a társadalom fejlődését jelenleg alapvetően befolyásoló informatikai és mikroelektronikai fejlesztések szakterületeken, míg Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kara, a közlekedés - jármű - logisztika integrált hatékony, környezetkímélő és fenntartható rendszer fejlesztése, működtetése szakterületeken rendelkezik jelentős nemzetközileg is elismert oktatási és kutatási tapasztalatokkal. Emellett meghatározó gyakorlattal rendelkezik sikeres technológia-transzfer megvalósításában és vállalkozói szférával való együttműködésben, K+F projektvezetésben és felkészült a multidiszciplináris termék-fejlesztésre, az infó-technológia integrálására, a projekt eredményes vezetésére.

 

 A Szegedi Tudományegyetem három doktori iskolájának bevonásával képes a tudományos, benne kiemelten fizikai megközelítés alkalmazásával továbbfejleszteni a magas szintű mérnöki tevékenységet. Ezt a nemzetközileg is elismert képességet, a tudományos és a mérnöki fejlesztői munka ötvözését a hibrid hajtáshoz szükséges energia-tároló rendszerek fejlesztési példáján keresztül fogja bevezetni a képzési fejlesztési módszertanba.

 

A Pallasz Athéné Egyetem a duális képzésének is köszönhetően magas szintű gyakorlati tudással rendelkezik a gazdaság szereplőivel közös képzési és fejlesztési tevékenységek realizálásában, mely elengedhetetlenül fontos része a tervezett projektnek, a gazdaság szereplőivel közös képzési és fejlesztési folyamatok kialakításának, oktatásának és alkalmazásának. A Nemzeti (2014) Intelligens Szakosodási Stratégiához csatlakozva a projekt résztvevői közül kettő fejlett tudásközpontban, egy ipari termelési zónában található,. Pontosan ezért tudja szintetizálni a rendszerszemléletű kutatás az intelligens gyártással.

A projekt megvalósítása során egy olyan három intézményre kiterjedő komplex, program kerül megvalósításra, ahol: - a partnerek kutatási, oktatási együttműködése keretében új tudásbázisok alakulnak ki - nagyértékű kutatási eszközbeszerzés következtében javul nem csak az intézményeken belüli, hanem az intézmények közötti kutatási feltételrendszer – eszközmegosztás - mentorrendszer bevezetésével, közös képzések, tréningek tartásával, új együttműködések fejlesztésével erősödik a K+F+I fókusz, az intézmények együttműködéseiben, képzéseiben nő az az enterpreneurship szemlélet; - a humánerőforrás bővítésével és fejlesztésével, több alap és mesterképzéses hallgató kutatásokba való bevonásával javul az intézmények tudományos és kutatói utánpótlásának feltételrendszere - a fiatal kutatók humánerőforrás fejlesztésével, kutatói tevékenységük támogatásával (konferenciákon való megjelenés, publikációs tevékenységek finanszírozása, stb.) nő a tudományos produktivitás, a doktori fokozatszerzési arány - folyamatmenedzsment tevékenység megvalósítása által hatékonyabbá, bővebbé válnak az intézmények tudás-és technológia transzfer folyamatai. - a pályázat keretében megvalósított rendezvények kapcsán javul az intézmények tudománynépszerűsítő és ismeretterjesztő, tudásközvetítő tevékenysége, nemzetközi beágyazottsága - közös projektek generálása során megerősödnek az intézmények és a vállalatok, valamint egyéb kutatóhelyek közötti kapcsolatok, és a civil szervezetek bevonásával kiépül a tudás négyszög.

Fejlesztések, projektek