Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

EFOP-3.5.1-16-2017-00008

 

Felhívás megnevezése: EFOP-3.5.1-16 - Duális és kooperatív felsőoktatási képzések, felsőoktatási szakképzési és szakirányú továbbképzések fejlesztése

Projekt címe: A Neumann János Egyetem duális képzésfejlesztése a Kecskemét és térsége kiemelt járműipari központ környezetében

Projekt azonosító száma: EFOP-3.5.1-16-2017-00008

Kedvezményezett: Neumann János Egyetem

Támogatás összege: 362 451 967 Ft.

Intenzitás: 100 %

Megvalósítási időszak: 2017.09.01- 2020.11.29.

Támogató alap: Európai Szociális Alap

Az alkalmazott tudományok egyetemének egyik stratégiai célja a duális képzés tartalmi, szervezeti és módszertani elemeinek fejlesztése, a tapasztalatok mások számára is használható formában történő továbbadása. Az intézmény célja a fejlesztés megvalósításával az, hogy az oktatás és a képzési rendszer jobban igazodjon a munkaerő-piaci igényekhez, a hallgatók számára könnyebb legyen a tanulásból a munkába történő átmenet, felkészüljenek a céges, partnerszervezeti környezetben való munkavégzésre, ezzel összefüggésben törekszünk az oktatás és a gyakorlati képzés megerősítésére, minőségének átfogó javítására. Az intézmény a projektben megfogalmazott komplex fejlesztési tevékenységek megvalósításával kíván hozzájárulni a hazai duális alapképzés és a mesterképzés egészének fejlesztéséhez, valamint a gazdálkodó szervezetek és a gyakorlati szakemberek bevonásával a kooperatív képzési lehetőségek fejlesztéséhez, ezen túl a felsőoktatási szakképzés gyakorlatának szakmaorientált továbbfejlesztéséhez.

A projekt fő célja az intézmény munkaerő-piaci kapcsolatainak erősítése, az ágazati-iparági és kutatási együttműködések fokozása nem csak a már meglévő multinacionális nagy- és középvállalatok szintjén, hanem a hazai tulajdonú KKV-k duális vállalati partnerként történő bevonása is. Fontosnak tartjuk a hallgatóink számára a valós vállalati környezet megtapasztalását, így a tanulásból a munkába történő átmenet megkönnyítését, kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a duális képzési formát a vállalatokon túl, a társadalom széles rétegei körében is megismertessük és a középiskolás korosztályban is népszerűsítsük.

 Célunk, hogy az integrációval létrejött egyetem – optimalizálva az integrációból eredő szakmai és felsőoktatási potenciált – a konstrukció céljaihoz illeszkedve a 36 hónapos projekt során komplex fejlesztést valósítson meg a vállalati partnerség, valamint az intézményi duális és kooperatív felsőoktatási képzések területén, specifikusan a kiemelt járműipari központ környezetére fókuszálva. A fejlesztési programot az intézmény a saját profiljának és jellegének megfelelő területeken önállóan valósítja meg, intézményi szinten négy tematikus alprojektben: szervezetfejlesztés, az egyetem és a gazdasági szervezetek együttműködésének erősítése a képzés területén, a duális képzésfejlesztés, az átjárhatóság növelése a képzési szintek között és a duális képzés mérő- és értékelő rendszerének fejlesztése alprojektekben. A fejlesztési program – illeszkedve a „Fokozatváltás a Felsőoktatásban” című stratégia frissített változatához, illetve az intézményi IFT-ben megfogalmazott tervekhez, — a Szervezetfejlesztés AP-ben az NJE Duális Módszertani Központját erősítjük meg szervezetileg és az adminisztratív feladatok és folyamatok leírásával, megvizsgáljuk képzési területenként, szakonként a duális képzés időbeosztásának sajátosságait, a duális hallgatói adminisztráció lehetőségeit és ezeket összehangoljuk intézményi szinten. Elősegítjük a KKV-k duális képzésbe történő bevonását, és nemzetközi duális képzési konferenciát szervezünk.

Az egyetem és a gazdasági szervezetek együttműködésének erősítése a képzés területén alprojektben történik meg a gazdasági szervezetek szakembereinek a felsőoktatási képzésbe való bevonása, valamint az intézményi oktatók vállalati részvételének növelése. Emellett a duális képzés fejlesztéséhez digitális taneszközöket szerzünk be és új, elektronikus tananyagokat dolgozunk ki vállalati szakemberek bevonásával, illetve a gyakorlati készségek elsajátítását lehetővé tevő módszereket és tartalmakat fejlesztünk.

Mind a nyolc duális képzési formában működő szakunkon (műszaki, informatikai, agrár és gazdasági képzési területeken) duális képzésért felelős vállalati kapcsolattartót jelölünk ki, annak érdekében, hogy a cégekkel szorosabb kapcsolatot építsünk ki és a gyakorlaton lévő hallgatókra is nagyobb figyelmet fordítsunk. Ezért vezetjük be a gyakorlati beszámoló intézményét is. A Duális képzésfejlesztés, az átjárhatóság növelése a képzési szintek között alprojektben sor kerül a mérnökök számára mérnök-tanári továbbképzési program kidolgozására, az alapképzésből lemorzsolódással veszélyeztetett és lemorzsolódott hallgatók képzési és munkaerőpiaci integrációjának elősegítésére, valamint a képzők képzése, az oktatók és vállalati gyakorlati oktatók pedagógiai, módszertani kompetenciáinak fejlesztésére és a Team-coaching tréning lebonyolítására.

A duális képzés mérő- és értékelő rendszerének fejlesztése alprojekt keretében kidolgozzuk a duális képzést értékelő módszertant, mérjük a hallgatók tanulmányi eredményét és összehasonlítjuk azokat duális-nem duális viszonylatban, és az értékelésbe becsatornázzuk a vállalatoktól kapott visszajelzéseket is. Az alprojektben megszervezzük a Duális DPR-t és alumni kört, kidolgozzuk a duális szakmai gyakorlati beszámoló modelljét és azt intézményesítjük, minden duális képzésben résztvevő hallgatóra és minden gyakorlati ciklusra vonatkozóan.

Fejlesztések, projektek