Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

EDU-LAB-DTP1-115-4.1 pályázat

EDU-LAB-DTP1-115-4.1 pályázat

Projekt címe: Nea Danubian Governance in Labour market Relevance of Higher Education

Vezető partner: European Foundation for Education

Konzorciumi partnerek:
-
Technical University of Sofia
- Bulgarian Industrial Association
- Municipality of Vratsa
- Institute for the Study of Societies and Knowledge
- Knowledge at Work Foundation
- VERN' University of Applied Sciences
- John von Neumann University
- German Business Club Transylvania
- Lucian Blaga University of Sibiu
- Technical University of Košice
- German-Slovak Chamber of Industry and Commerce
- Automotive Industry Association of the Slovak Republic (ZAP SR)
- University of Maribor
- Regional Development Agency of Northern Primorska Ltd. Nova
- Mechanical Engineering Faculty (University of Sarajevo)
- LiNK Mostar, Association for Entrepreneurship and Business LiNK
- Development Agency of the Una-Sana Canton
- Department for Development and International Projects of Zenica-Doboj Canton
- Agency for Development of Higher Education
-“Mihajlo Pupin” Institute, University of Belgrade
- Chamber of Commerce and Industry of Serbia (CCIS)
- Ministry of Education, Science and Technological Development

Projekt összköltsége: 2.528.088,9 EUR

Neumann János Egyetemre eső rész: 133.690 EUR

Támogatás intenzitása: 100 %

Megvalósítási időszak: 2017.01.01.-2019.06.30.

Rövid összefoglaló a pályázatról:

Az Interreg Duna Transznacionális Program (Interreg DTP) keretében az E.F.E.-European Foundation for Education stuttgarti alapítvány vezetésével megvalósuló „EDU-LAB-DTP1-115-4.1 azonosítószámú, „Új Dunamenti Munkaerőpiaci Szabályzás Felsőoktatásban betöltött jelentősége” (New Danubian Governance in Labour market Relevance of Higher Education) című pályázat célja a fiatalok munkaerőpiaci esélyeinek javítása a Duna menti régióban.

A pályázat összehozza a felsőoktatási szektort, az üzleti szférát, a nemzeti hatóságokat és a politikai döntéshozókat, akik egy közös tanulási, fejlesztési folyamaton keresztül egy új kormányzati modellt hoznak létre és megalkotják a „Duna menti fiatal tehetségek chartáját”.

A pályázatban 10 országból több mint 20 partner vesz részt, akik 2,5 év alatt azzal foglalkoznak, hogy fenntarthatóvá tegyék és fejlesszék a kapcsolatot a foglalkoztatás és az oktatás között.

https://www.youtube.com/watch?v=v3zyiBHp3Zs

Amennyiben többet szeretne tudni a pályázatról, látogasson el a http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/edu-lab honlapra.

 

Summary of the project:

EDU-LAB is a project aiming to improve the professional chances of young people in the Danube region.

The starting point for developing a new mindset is capacity development. EDU-LAB brings together partners from the higher education sector, business organizations, national public  authorities and policy makers. This joint learning process will include further actors from civil society.

More than 20 partners from 10 countries cooperate for 2,5 years to link education to employment in a sustainable way. A new governance model will be developed with the goal to create a binding commitment by the “Danubian Charter for Young Talents”.

Programme co-funded by the European Union (ERDF and IPA).

https://www.youtube.com/watch?v=v3zyiBHp3Zs

 

If you would like to know more about the project, please click on the link below: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/edu-lab.

 

2019. 05. 17. Zagrab Final Conference “Better Chances for Young People in the Danube Region” - Day 2

The second day of the EDU-LAB Final Conference “Better Chances for Young People in the Danube Region” began with a short retrospective of the project by Dr. Ágnes Sebestyén, Project Director of EDU-LAB.

This day was centred on showcasing the project results of each work package through interactive workshops. Thematic workshop “Learning by doing” - organised by project partner, John von Neumann University - provided the experiences and the best practices with the participants and held a Q&A session.  This session was headed by dr. Pál Lukács and Eliza Angeli, summarizing the followings: Forms of dual education, Ratio between practical and theoretical knowledge, BSc education at John von Neumann University and Development of dual education.2019.05 16. Zagrab EDU-LAB - EDU-LAB Final conference “Better Chances for Young People in the Danube Region”

The 2-day final conference of EDU-LAB, entitled “Better Chances for Young People in the Danube Region” was opened in Zagreb on 16 May, hosted by the European Foundation for Education, Germany, and Foundation Knowledge at Work, Croatia. EDU-LAB partners, stakeholders and those interested in the project came together to celebrate the achievements of the 2,5-year project, including the development of the New Danubian Governance Model.

The conference was opened by Dr. Caroline Hornstein Tomić, Chairwoman of the Croatian host organisation Foundation Knowledge at Work, who briefly introduced the background of EDU-LAB’s mission. Five Ministers and members of governments from three countries welcomed the audience, expressing their support for the project. Prof. Dr. Wolfgang Schuster, Chairman of the European Foundation for Education (Lead Partner of EDU-LAB) thanked all partners for cooperating “in a spirit of partnership and friendship” to achieve the four goals of EDU-LAB.

Following the greetings, the signing ceremony of the Danubian Charter took place. The Charter is one of the main outputs of the projects, that formulates recommendations on enhancing the labour market relevance of higher education, in line with the European Commission´s recommendations for improving the quality of education. A representative of each partner of the EDU-LAB partnership consortium as well as stakeholders, such as representatives of ministries responsible for education and businesses signed the document.

The first day of the event, concluded with a short sightseeing and gala dinner, was attended by more than 170 participants from 10 countries across Europe, representing academia, businesses, policy makers and civil society – echoing the interdisciplinary framework of the EDU-LAB project.

Video depicting the Final Conference and EDU-LAB project results is here:

https://www.youtube.com/watch?v=B5QK0ySLXfA&feature=youtu.be

 

2019. 05. 15. Zagrab EDU-LAB - Last Steering Committee and Partner Meeting

The last Steering Committee and Partner Meeting of EDU-LAB served as an opportunity to look back on the past two years of cooperation, discuss the main achievements of the project and review the quality of implementation.

The event was opened by welcoming words by Dr. Caroline Hornstein Tomić (Foundation Knowledge at Work) and Prof. Dr. Wolfgang Schuster (European Foundation for Education).

Dr. des. Ágnes Sebestyén, Project Director of  EDU-LAB (European Foundation for Education) presented a review on the quality and effectiveness of implementation. She was pleased to announce that the partnership consortium achieved all three project specific objectives:

  1. Enhance cooperation between business, higher education and public authorities
  2. Encourage further development of Higher Education Acts
  3. Foster the creation of more professionally oriented study programmes

Then, the results of the pilot activities (Work Package 6) in Slovakia, Serbia and Bulgaria were presented.

The meeting ended with closing remarks by Prof. Dr. Wolfgang Schuster who emphasised the strong results the project achieved and called attention to the importance of and opportunities for sustainability. 2018. 12. 05. Kecskemét EDU-LAB - Stakeholder meeting

The aim of the meeting was to discuss issues related to Work Package 5 “Training and capacity”, focusing on capacity building and improvement of governance and leadership to increase the labour market relevance of higher education.

The conference was opened by Dr. Piroska Ailer, Rector of John von Neumann University and József Gaál, Vice Mayor of Kecskemét.  

Prof. Dr. Pál Lukács’s presentation was on behalf of the Ministry of Innovation and Technology in Hungary. He pointed out that it is estimated that by 2030 around 3-14% of people have to change professions due to automation, a challenge that the higher education system and the labour market should jointly find answers to.

Lastly, partners discussed the possibilities of ensuring sustainability of the project EDU-LAB and went on planning the final event. EDU-LAB’s final conference will be signed the Danubian Charter for Young Talents, also developed in the framework of EDU-LAB. The event will be open not only for partners and stakeholders, but anyone interested in the project.2018.11. 07-08, Bratislava, 4th STAKEHOLDER SEMINAR AND WORKSHOP

A projekt keretén belül 2018. november 7. és 8. napján a Neumann János Egyetem képviselői részt vettek a Pozsonyban megszervezésre került nemzetközi konferencián. Az Egyetem képviseletében eljárva Prof. Dr. Lukács Pál, a Járműtechnológiai Tanszék vezetője a Work Package 5 alprojekt eredményeiről számolt be, és bemutatta a projekt keretében fejlesztett e-learning képzések tartalmi felépítését és szerkezetét. Előadásában kitért arra is, hogy a projektben vállalt 4 darab e-learning tananyag mellett 5 új e-learning tananyag került kidolgozásra, amelynek oka a gyakorlati hasznosítás szempontjainak maximális figyelembevétele. 2018. november 8. napján a Work package 7 alprojekt találkozójára került sor a Zágrábban megtartandó projektzáró esemény részleteinek megvitatása tárgyában. A projekt zárásaként az érdeklődő projektpartnerek ellátogattak a Volkswagen céghez, a szlovák gyár  és a helyi viszonyok megismerése érdekében.2018.10.09. Bratislava, Conference on Professionally-oriented Higher Education

2018. október 9-én a Neumann János Egyetem képviseletében Dr. Lukács Pál tanszékvezető főiskolai tanár és az Egyetem duális partnere a Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. képviseletében Kósa Levente részt vettek a Szlovák-Német Kereskedelmi és Iparkamara és a Szlovák Autóipari Szövetség által megrendezett Gyakorlatorientált felsőoktatás (Professionally-oriented higher Education) nemzetközi konferencián. A Szlovák Oktatási, Tudományos, Kutatási és Sportminisztérium helyettes államtitkára ismertette kormányzata álláspontját a gyakorlatorientált képzéssel kapcsolatban, A jó gyakorlatok bemutatása blokkban a Baden-Württembergi Duális Főiskola képviselője mutatta be a német példát, illetve Dr. Lukács Pál a Neumann János Egyetem duális képzési gyakorlatát, míg Kósa Levente az NJE partner Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. duális képzési programját ismertették. A következő blokkban a szlovák gyakorlatorientált képzési példák kerültek ismertetésre, ennek keretében pozsonyi és kassai minták kerültek bemutatásra, a konferenciát panelbeszélgetés zárta.

 

 

2018. 06. 27-28. Kecskemét, Stakeholder Training

On 27-28 June 2018, the 1st conference and workshops within WP5 had been organised by John Von Neumann University in Kecskemet.

During the partner meeting, revision and amendment of e-learning courses designed in WP3 were done and training on New Danubian Governance Model and Policy Guide was also prepared. Additional goal and added value of the conference was to provide participants with presentations of JNU dual partners (Phoenix Mecano Kecskemét Ltd., Linamar Hungary Ltd., Knorr-Bremse Breaking Systems Ltd.) and with presentation of students enrolled in the dual study program that was followed by a questions and answers session with dual-partners and dual-students. On the 2nd conference day 3 hours site visit of JNU dual partners (Phoenix Mecano Kecskemét Ltd., Deltaplast Ltd., Knorr-Bremse Breaking Systems Ltd.) were organised where project partners got to know these companies more in details and could meet/interview also dual students.

 2018.05.09-10. Kecskemét, Slovakian EDU-LAB partners and stakeholders in Kecskemét

In May Slovakian EDU-LAB partners and stakeholders had two-day study visist in Kecskemét aiming to acquire more information on professionally- oriented study programs in Hungary. 

In order to collect best practices and to facilitate the implementation of Pilot Activities in Slovakia, Slovakian partners and stakeholders participated at different discussions and debates about the professionally-oriented training with HILTI and Mercedes-Benz Manufacturing Ltd. These companies were one of the first cooperating partners of John von Neumann University wnen it introduced the professionally-oriented study model.

The company visit brought new source of inspiration for implementing Pilot Activities in Slovakia and valuable practical knowledge from the initial phase of implementation of this model in Hungary. The participants were provided an insight into professionally-oriented study programmes from student´s perspective as well as an illustration how such a study programme could be a win-win cooperation for all - the students, the university and companies.

http://www.interreg-danube.eu/news-and-events/project-news/22272018. 04.23-25. Vratsa, 3rd Steering Committee Meeting

A délutáni megérkezést követően találkozás volt a polgármesterrel, valamint a helyi vezetőkkel Az üdvözléseket követően prof. Schuster megnyitotta a SCOM-ot. Ebben a projekt előre haladásáról, a WP3 és WP4 befejezéséről esett szó. Az esti szekcióban beszámoltunk  a WPS feladatairól és tervezett  programokról. A második nap délelőtt az EFE programról és a WP6- ról volt szó. Délután a WPS partnerekkel tekintettük át a feladatokat. Az esti szekció a WP3- ban kidolgozott e-learning kurzusok megbeszéléséről szólt. A harmadik napon a WPS keretében a duális felsőoktatás általános kérdéseiről tartottunk előadást, majd a felmerült kérdéseket válaszoltuk meg.

After the arrival in the afternoon, there was a meeting with the mayor and local representatives. After the greetings, prof. Schuster opened SCOM. He summarised the progression of the project and the completition of WP3 and WP4. In the evening section, we reported on WP5's tasks and the planned programs. In the morning session of the second day, there were information on the EFE program and WP6. In the afternoon, we reviewed the tasks with the WP5 partners. The evening section was about discussing e-learning courses of WP3. On the third day, we discussed the general issues of dual HE in WP5, and answered questions. We started our backward travel in the afternoon.


 

2018. 01. 25-26. Maribor, 2nd STAKEHOLDER SEMINAR AND WORKSHOP

2018. január 25-26-án részt vettünk a 2nd STAKEHOLDER SEMINAR AND WORKSHOP-on, melynek keretén belül a szeptemberi Maribor-i találkozó folytatásaként a „New Danubian Governance Model” vázlatának a véglegesítését végeztük el a pályázat partnereivel együtt.

A találkozón két alkalommal kisebb csoportbontásban dolgoztunk, feladatunk a New Danubian Governance Model vázlatának az érintett pontokba történő átdolgozása, újabb ötletek, megjegyzések feltüntetése, így a WP4 végére egy komplett modell felépítése történhet meg.

A találkozó második napján a 2018-ban lezajló WP5 és WP6 ismertetése következett. A WP5 vezetését az NJE látja el, így kiemelt fontossággal bír számunkra ez a programcsomag. A programcsomagban 4 e-learning tananyag mutatja majd be hazánk duális típusú képzését, az egyetem, a vállalatok és a hallgatók oldaláról.

 

On 25-26 January, 2018, the 2nd STAKEHOLDER SEMINAR AND WORKSHOP was held in Maribor, Slovenia. As a continuation of the Maribor meeting in September, draft of "New Danubian Governance Model" was completed together with partners.

During the 1st day, partners twice worked in small groups to revise some concerned points of New Danubian Governance Model and to add new ideas/remarks, so that the complete model was prepared by the end of WP4.

On the 2nd day, WP5 and WP6 tasks for 2018 was introduced. WP5 is led by John Von Neumann University, consequently this program’s of the utmost importance for JNU. In WP5, four e-learning courses introduce the “Kecskemet model”, the dual higher education system in terms of university, companies and students.

 

 

2017. 11. 15–17. Belgrád, 2nd STEERING COMMITTEE AND PARTNER MEETING

2017. november 15-17-én került megrendezésre a 2nd STEERING COMMITTEE AND PARTNER MEETING-. Az első napon a bizottsági ülésen a pályázatban résztvevő tagok intézményeiből, szervezeteiből kiválasztottak egy olyan tagot, aki a jövőben megrendezésre kerülő döntéshozó bizottságban képviseli az adott szervezetet. Az NJE részéről Dr. Lukács Pált választottuk egyhangúlag.

A találkozó második napján a délelőtti megbeszéléseket az EFE (European Foundation for Education) irányította, melynek során szó volt a 2018-as projekt menedzsment időbeli tervezéséről, az első időszak (Period 1) bemutatása, és a második időszak (Period 2) beszámolójának elkészítése.

A találkozó utolsó napját a University of Belgrade vezetésével zajlott le. A WP3 csomagban elkészült e-learning tananyagok bemutatása volt a fő szempont, valamint ezen anyagok minél szélesebb körben történő terjesztése.

 

On 15-17 November, 2017, the 2nd STEERING COMMITTEE AND PARTNER MEETING was held in Belgrade, Serbia. On the first day of committee meeting, a person was elected by the organization members who will represent their institution/organization at the decision-making committee in the future. Dr.Pál Lukács was unanimously elected by John Von Neumann University institution.

On the second day of meeting, the morning discussions were directed by EFE (European Foundation for Education) and was about the planning of 2018 project management, presentation of 1st period report (Period 1) and preparation of 2nd period review (Period 2) were done.

Last day of the meeting was led by University of Belgrade. Presentation of e-learning curriculum prepared in WP3 package was the main aspect of the day and the introduction of these materials as widely as possible.
2017.09.14-15. Maribor, Stakeholder Seminar and Workshop

A találkozó célja ― ahol a projekt partnereken kívül az intézmények stratégiai partnerei és érdekképviselő szervezetek is részt vettek ― hogy meghatározzanak különböző lehetséges megoldásokat a professzionális tanulmányi programok létrehozására, így kapcsolatot teremtve a felsőoktatás, az üzleti szféra és a jogalkotók között.  A Neumann János Egyetem stratégiai partnereként a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, vállalti partnerként pedig a Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft., a Deltaplast Kft. és a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara vett részt a találkozón.

The aim of the seminar and workshop was to determine the path from the current state that varies among countries to the desired goal – linking of higher education and business by policy makers paving (or making) the roads.  

If you would like to get some information of the event in Maribor, please click on the link below:

http://www.interreg-danube.eu/news-and-events/project-news/1126

 

 

2017.03.14 Stuttgart 1ST STEERING COMMITTEE MEETING

The 1st Steering Committee Meeting of the EDU-LAB Project has taken place on the 14th of March 2017 at the Landesmuseum Württemberg in Stuttgart.

The Committee Member identified existing synergies, defined issues to address and shared their motivation to participate in the project:

"We must look at the local circumstances, to see the local priorities. Have a look at the experiences, the existing models. To see what is there and how can it be improved. “How can we make it better?” Prof. Schuster, European Foundation for Education

"Institutes of higher education are disconnected from the labor market. The mission of the universities should be to educate the workforce for the labor market and the local economy, help students develop the skills that they need - a change of mentality is called for." Livia Ilie, Vice Rector for strategy, Lucian Blaga University of Sibiu.