Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

Dr. Molnár István előadásával folytatódik a Hírös Szabadegyetem

 

 

Csatlakozási link:

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Zjc3YzFiZjctZjNkMS00OWE4LTg0MmYtZDY2YWU2NWQ5NDU0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223e4600d8-2231-4727-acef-89835a7156c8%22%2c%22Oid%22%3a%2285443bc4-1c0a-4304-84a3-36cde7417036%22%7d