Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

Dr. Ecseri Károly előadásával folytatódik a Hírös Szabadegyetem!

A Neumann János Egyetem 2021. tavaszán folytatja a Hírös Szabadegyetem című előadássorozatát. Az előadások a járványügyi helyzetre való tekintettel online formában történnek megvalósításra. Az első előadásra 2021. május 5-én 17:00 órakor kerül sor.

Az esemény linkje:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzIzYTIzYmQtNWVhYS00NjZlLThlNWItNWNmNGVlMWRhNDRh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223e4600d8-2231-4727-acef-89835a7156c8%22%2c%22Oid%22%3a%2285443bc4-1c0a-4304-84a3-36cde7417036%22%7d