Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

KÖZIG 27/2017 - tanszéki mérnök (GAMF Természet és Műszaki Alaptudományok Tanszék)

Pallasz Athéné Egyetem

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Pallasz Athéné Egyetem 
GAMF Természet és Műszaki Alaptudományok Tanszék

tanszéki mérnök

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A tanszék gépész és műszaki-fizikai laborjainak fejlesztése,eszközeinek karbantartása, laborgyakorlatok tartása. A Mechatronikai tervezés tantárgy ill. ennek laborháttere fejlesztése, laborgyakorlatainak tartása. Részvétel oktatástechnikai és módszertani fejlesztésekben.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 395/2015. (XII.12.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, gépészmérnök,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         PLC programozásban jártasság,

•         CAD 3D- alkalmazásokban jártasság

•         magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

•         büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Egyetem, gépészmérnök,

•         feladatkörben megszerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         jó manuális készség,

•         jó kommunikációs készség,

•         képesség a hallgatókkal való megfelelő bánásmódra.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Szakmai önéletrajz, eddigi tevékenységére vonatkozó adatok,

•         a végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok másolatát,

•         az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem állók esetében három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány eredeti példánya,

•         a pályázó hozzájáruló nyilatkozata ahhoz, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabály és az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint erre jogosult bizottságok és testületek megtekinthetik,

•         a pályázó szándéknyilatkozata arról, hogy kinevezése esetén az Egyetem működési feltételei és költségvetési támogatása vonatkozásában a személye figyelembe vehető lesz-e

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Végh Attila mb. tanszékvezető nyújt, a 76/516-438 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Pallasz Athéné Egyetem címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Izsáki út 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KÖZIG 27/2017 , valamint a munkakör megnevezését: tanszéki mérnök.

vagy

•         Személyesen: Munka,-és Bérügyi Iroda, Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beadott pályázatok alapján a munkáltatói jogkörrel rendelkező vezető dönt a jogszabályokban, az egyetem belső szabályzataiban meghatározott rend szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.uni-pae.hu - 2017. május 23.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. május 23.