Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

KÖZIG 15/2017 - humán menedzser (Pallasz Athéné Egyetem Pénzügyi és Számviteli Igazgatóság)

Pallasz Athéné Egyetem

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Pallasz Athéné Egyetem 
Pénzügyi és Számviteli Igazgatóság

humán menedzser

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Gondoskodik az Egyetem vezetői és munkaköri pályázatainak a kormányzati személyügyi központ honlapján történő közzétételéről. A beérkezett pályázatokat kezeli, a jogszabályi előírások betartásával elvégzi a pályázatokkal kapcsolatos adatkezelési és nyilvántartási kötelezettséget. Közreműködik a munkáltató jogkörgyakorlóval, a pályázat bírálatában résztvevőkkel, illetve a potenciális jelöltekkel a kiválasztási folyamatban, és a kapcsolódó dokumentációt elkészíti. Részt vesz a munkaerő-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásában, a külső-belső adatszolgáltatások készítésében. Részt vesz az Egyetem humánpolitikai tevékenységével kapcsolatos feladatai ellátásában

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 395/2015. (XII.12.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Főiskola,
 • Hasonló területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • •Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • •Főiskola, humánpolitikai képzési területen szerzett végzettség ,
 • •Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • •kiváló kommunikációs készség
 • •kiváló szervezési készség
 • •rugalmasság

Elvárt kompetenciák:

 • •Jó szintű szervezési készség, kommunikációs készség,
 • •Jó szintű probléma megoldó készség,
 • •precizitás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz végzettséget, képesítéseket igazoló dokumentumok másolata
 • •3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, amennyiben a pályázó még nem áll közalkalmazotti jogviszonyban a Pallasz Athéné Egyetemmel
 • a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. A pályázati anyagokat a pályázati eljárás alatt, annak lezárulásáig kezeljük, ezt követően a Kjt. 20/a §. (7) bek. alapján járunk el

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. május 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • •Postai úton, a pályázatnak a Pallasz Athéné Egyetem címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Izsáki út 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KÖZIG 15/2017 , valamint a munkakör megnevezését: humán menedzser.

vagy

 • Elektronikus úton Oroszi Ágnes részére a oroszi.agnes@uni-pae.hu E-mail címen keresztül

vagy

 • •Személyesen: Pallasz Athéné Egyetem Munka- és Bérügyi Iroda, Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.uni-pae.hu - 2017. április 5.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. április 5.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Pályázatok

EFOP-3.6.1-16-2016-00014

EFOP-3.6.1-16-2016-00014

EFOP-3.6.1-16-2016-00006

EFOP-3.6.1-16-2016-00006

Campus Mundi

 

Campus Mundi

GINOP-2.3.3-15-2016-00041

 

GINOP-2.3.3-15-2016-00041

EFOP-3.4.4.-16-2017-00018

 

EFOP-3.4.4.-16-2017-00018

EFOP-3.4.3-16-2016-00002

 EFOP-3.4.3-16-2016-00002

GINOP-2.2.1-15-2016-00024

EFOP-3.2.5-17-2017-00045

EFOP-3.6.2-16-2017-00012

EFOP-3.4.6.-VEKOP-17-2017-00002

EDU-LAB-DTP1-1-115-4.1

EFOP-3.6.2-16-2017-00016