Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

Campus Mundi


Kapcsolódj be a nemzetközi tudományos életbe, fedezz fel egy új országot, ismerj meg új szakembereket, szerezz új barátokat!

CAMPUS MUNDI ösztöndíjak –  A világ szinte bármely országába


Miért érdemes Campus Mundi ösztöndíjakra pályázni?  
  • Mert külföldi tapasztalattal előnyt szerzel a munkaerőpiacon.
  • Mert nyelvtudásod fejlődik, magabiztosabbá válsz.
  • Mert nemzetközi szakmai kapcsolatokat építesz ki.
  • Mert interkulturális környezetben szerzel élményeket. 
 

Amennyiben egy külföldi egyetemen szeretnél tanulni egy szemesztert - vagy akár egy teljes tanévet az államközi egyezményeknek köszönhetően - , illetve szakmai gyakorlatot szeretnél külföldön teljesíteni, esetleg egy szakmai konferencián tartanál előadást vagy kutatnál, akkor ez az ösztöndíj Neked szól!

 

AKTUALITÁSOK:

  • A Tempus Közalapítvány a külföldi részképzést bővítette a freemover részképzés lehetőségével. Ez a változtatás arra ad lehetőséget, hogy a hallgatók olyan intézményt is megadhassanak a jelentkezéskor, ahol még nincs kölcsönös együttműködés a küldő és a fogadó intézmény között, tehát a pályázó saját maga kereshet fogadó egyetemet.
  • Egyszerűsödött a pontszámítás rendszere. A most jelentkező, vagy a bírálati szakaszban lévő pályázók tanulmányi eredményükre már kedvezőbb pontszámot kaphatnak a bírálat során. Lássuk, hogyan alakultak az új pontszámok:

0 pont: ha a pályázó összesített korrigált kreditindexe nem éri el a szakátlag felét;
20 pont: ha a pályázó összesített korrigált kreditindexe  nagyobb vagy egyenlő, mint a szakátlag fele, de kisebb, mint a szakátlag;
35 pont: ha a pályázó összesített korrigált kreditindexe = szakátlag;
50 pont: ha a pályázó összesített korrigált kreditindexe a szakátlag feletti. Doktori képzésben részt vevő hallgatók automatikusan 50 pontot kapnak.

Emeltük a szakátlaggal egyenlő kreditindexre adható pontszámot: a korábbi 10 pont helyett 35 pontot kapnak ez esetben a pályázók. A szakátlag körüli egyéni teljesítménnyel és egy színvonalas, kidolgozott motivációs levéllel tehát már jó eséllyel elnyerhető az ösztöndíj. A pontszámítás módosításával nem titkolt szándékunk, hogy azok számára is elérhető legyen az ösztöndíjas státusz, akik a szakátlag körüli, esetleg kevéssel alatti, de egyenletes egyéni teljesítménnyel rendelkeznek.

4 tipp a jó motivációs levél megírásához: https://tka.hu/kiadvany/8190/4-tipp-a-motivacios-level-megirasahozPÁLYÁZATTÍPUSOK

CAMPUS MUNDI ÖSZTÖNDÍJ KÜLFÖLDI SZAKMAI GYAKORLATHOZ

Következő határidő: folyamatos

A pályázatot folyamatosan lehet benyújtani a következő technikai határidőig

Részletek

 

CAMPUS MUNDI ÖSZTÖNDÍJ KÜLFÖLDI RÉSZKÉPZÉSHEZ

Következő határidő: folyamatos

A pályázatot folyamatosan lehet benyújtani a következő technikai határidőig

Részletek

 

CAMPUS MUNDI ÖSZTÖNDÍJ RÖVID KÜLFÖLDI TANULMÁNYÚTHOZ

Következő határidő: legközelebb jövő évben

Részletek

 

CAMPUS MUNDI ÖSZTÖNDÍJ ÁLLAMKÖZI EGYEZMÉNYEK KERETÉBEN MEGVALÓSULÓ RÉSZKÉPZÉSRE

Következő határidő: legközelebb jövő évben

Részletek 

> KÜLFÖLDI SZAKMAI GYAKORLAT <

Ha szeretnél néhány hónapig egy külföldi szervezet munkájába bekapcsolódni, a Campus Mundi ösztöndíjprogram lehetőséget ad erre! Mester- és PhD-képzés alatt pedig kutatási tevékenységre is pályázhatsz, használd ki az alkalmat! 
Az ösztöndíj időtartama 3–5 hónap (vagy rövidebb időtartam esetén minimum 15 kredit).

 Én pályázhatok rá?  

Igen, ha legalább középfokú nyelvtudásod van a munkanyelvből. Feltétel minden képzési szinten a minimum 1 lezárt félév. Szakmai gyakorlat megvalósításakor nem szükséges az aktív hallgatói jogviszony. Az abszolutórium megszerzését követő 12 hónapon belül is teljesíthető a külföldi szakmai gyakorlat.

 Mennyi ösztöndíjat kaphatok?  

Az ösztöndíj mértéke a célországtól függően havi 200.000–350.000 Ft.

 Meddig jelentkezhetek?  

Pályázni folyamatosan lehet; javasolt a szakmai gyakorlat kezdő napja előtt 3 hónappal benyújtani a pályázatot. 
TECHNIKAI HATÁRIDŐ: minden év június 30.

A részletekért kattints ide!

 

 

 

> KÜLFÖLDI RÉSZKÉPZÉS <

Amennyiben külföldön szeretnél tanulni egy félévet vagy trimesztert intézményed külföldi partneregyetemeinek egyikén, vagy akár egy tanévet is államközi egyezményeknek köszönhetően, akkor ez a felhívás Neked szól! A világ számos országában lehetőséged van tanulmányaidhoz kapcsolódó kurzusok elvégzésére. 
Az ösztöndíj időtartama 3–5 hónap (intézményközi egyezmények) vagy 3–10 hónap (államközi egyezmények) lehet.

 Én pályázhatok rá?  

Igen, ha legalább középfokú nyelvtudásod van abból a nyelvből, amelyen külföldi tanulmányaidat folytatod. Pályázati feltétel minden képzési szinten a minimum 1 lezárt félév, de alap- és osztatlan képzésen legalább 2 lezárt félév szükséges a kiutazáshoz, valamint az aktív hallgatói jogviszony.

 Mennyi ösztöndíjat kaphatok?  

Az ösztöndíj mértéke a célországtól függően havi 200.000–350.000 Ft.

 Meddig jelentkezhetek?  

Pályázni folyamatosan lehet; javasolt a részképzés kezdő napja előtt 3 hónappal benyújtani a pályázatot.
TECHNIKAI HATÁRIDŐ:  minden év március 30. 

A részletekért kattints ide!

 

 

 

>KÜLFÖLDI RÖVID TANULMÁNYÚT <

A rövid tanulmányút keretében részt vehetsz nemzetközi kutatási projektben vagy szakmai versenyen, művészeti tevékenységet folytathatsz, vagy külföldi tudományos konferencián tarthatsz előadást vagy poszterprezentációt. 
Az ösztöndíj időtartama 2–30 nap.

 Én pályázhatok rá?  

Igen, ha legalább középfokú nyelvtudásod van a munkanyelvből. Feltétel még mester- és doktori szinten legalább 1 lezárt félév, osztatlan képzésen minimum 7 lezárt félév, valamint a tevékenység megvalósításakor az aktív hallgatói vagy doktorjelölti jogviszony.

 Mennyi ösztöndíjat kaphatok?  

A támogatás mértéke a célországtól és az időtartamtól függően 7 440 és 24 800 Ft/nap között lehet. Ha 1000 km-nél távolabb utazol, útiköltség-támogatást is igényelhetsz.

 Meddig jelentkezhetek?  

Évente két alkalommal: 
Tavaszi forduló határideje: április 10., 23.00 óra 
Őszi forduló határideje: október 10., 23.00 óra

A részletekért kattints ide!

 

 

 

Meghirdetésre került a 2019-2020-as tanévre vonatkozó pályázati felhívás!

CAMPUS MUNDI
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS FELSŐOKTATÁSI HALLGATÓK SZÁMÁRA ÁLLAMKÖZI EGYEZMÉNYEK KERETÉBEN MEGVALÓSULÓ KÜLFÖLDI RÉSZKÉPZÉSRE, STIPENDIUM HUNGARICUM PARTNEREK IRÁNYÁBA

Magyarországnak számos országgal van kétoldalú nemzetközi – kormányközi vagy tárcaközi – oktatási, tudományos és kulturális együttműködési megállapodása (a továbbiakban „államközi egyezmény”). A pályázat célja, hogy ösztöndíjat biztosítson felsőoktatási hallgatóknak olyan mobilitási programok megvalósításához, amelyeket államközi egyezmények biztosítanak a Stipendium Hungaricum Program partnerországaiban/-területein (a továbbiakban „célországok”). Az ösztöndíj így egy lehetőség a külföldi partnerek által biztosított ösztöndíj (pl. tandíjmentesség) kiegészítésére.

Ezen tevékenységek során a hallgatók az itthoni tanulmányaikhoz szorosan kötődő, alap-, mester- vagy doktori képzésre vonatkozó részképzéseken vesznek részt, amelyek lehetővé teszik a nemzetközi hallgatói tudományos életbe történő bekapcsolódást, megjelenést, kutatási tevékenységet, szakmai és interkulturális tapasztalatszerzést, mely a hallgatók hazai képzésébe beépül, és a magyar munkaerőpiacon való elhelyezkedésben előnyt biztosít. A részképzés során a fogadó intézményben legalább 10, sikeresen teljesített ECTS – vagy azzal egyenértékű – kreditet kell szereznie a hallgatóknak. Kreditrendszer hiányában vagy kutatási tevékenység esetén minimum heti 20 óraszámban kell sikeresen kurzusokat teljesíteni, melyet a fogadó intézménynek igazolnia kell.

Az ösztöndíj lehetőséget adhat továbbá kifejezetten szakdolgozat, doktori képzésben részt vevő hallgatók esetén a disszertáció megírásához szükséges kutatómunkára is. A kutatási célú kiutazás szándékát a pályázati felületen szükséges jelezni. A kutatás során a fogadó intézményben minimum heti 20 óraszámban kell kutatásokat végezni, melyet a fogadó intézménynek igazolnia kell.

Mivel ez az ösztöndíjtípus államközi egyezményeken alapul, pályázni kizárólag az 1. sz. mellékletben megjelölt tevékenységekre és célországokba lehet. További információk:  https://tka.hu/palyazatok/5079/campus-mundi-osztondij-allamkozi-egyezmenyek-kereteben-megvalosulo-reszkepzesre

 

A pályázati dokumentumok

A 2019-2020-as tanévre vonatkozó pályázati felhívás megtekinthető ide kattintva.

A 2019-2020-as tanévre vonatkozó pályázati felhívás 1. sz. melléklete megtekinthető ide kattintva.

A 2019-2020-as tanévre vonatkozó pályázati felhívás 2.sz. melléklete megtekinthető ide kattintva.

 

A pályázati határidők

Összes ország (Izrael, Egyiptom, Kína kivételével): 2019. február 17.
Izrael esetében: 2018. november 29.
Egyiptom esetében: 2018. december 9.
Kína esetében: 2019. január 20.

 

Kapcsolattartók a Tempus Közalapítványnál

Amennyiben az államközi egyezmények keretében megvalósuló külföldi részképzési pályázati felhívás elolvasása után is kérdése merülne fel, kérjük általános kérdésekben a Tempus Közalapítvány általános ügyfélszolgálatát keresse. Speciális kérdésekben pedig mindig az adott célországért felelős kollégát kell keresnie. A kollégák elérhetőségét honlapunk "Munkatársak" menüpontja alatt a Study in Hungary egység résznél találja: https://tka.hu/538/munkatarsak  

 

A pályázati felület

A pályázati felület a https://cwp.scholarship.hu/ oldalon érhető el. regisztrációt követően az "Új folyamat/dokumentum indítása" gombra kell kattintani, majd a "Campus Mundi SH pályázatok" nevű sort szükséges kiválasztani a pályázat indításához.

 

 

 

  

KITŐL KÉRDEZHETEK?

A megpályázható partneregyetemekről, a külföldi szakmai gyakorlati lehetőségekről és a pályázati folyamatról az Egyetem Campus Mundi intézményi kapcsolattartója ad felvilágosítást:

 

Kósáné Marton Krisztina

marton.krisztina@uni-neumann.hu

76/501-992

 

A Campus Mundi részképzés, szakmai gyakorlat és rövid tanulmányút lehetőségeiről a Tempus Közalapítvány honlapján található részletes információ.

 

Segítség az induláshoz:

 


TOVÁBBI HASZNOS CAMPUS MUNDI LINKEK