Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

BEFEJEZŐDÖTT A PETŐFI ISKOLA TANULÁST SEGÍTŐ TEREINEK FEJLESZTÉSE

Befejeződött „A tanulást segítő terek infrastrukturális fejlesztése a Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskolában” című, EFOP-4.1.3-17-2017-00044 azonosító számú projekt kivitelezése. A kedvezményezett a Neumann János Egyetem volt, amely mintegy 150 millió forint vissza nem térítendő uniós és hazai forrást nyert a célra. A támogatási intenzitás 100 százalékos volt.

 

A Neumann János Egyetem által fenntartott Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola fejlesztésének elsődleges célja, hogy megfelelő, modern tanulási környezetet biztosítva, minőségi oktatásban, értékközvetítő, támogató nevelésben részesülhessenek tanulói. A most záruló projekttel érintett elmaradott infrastrukturális állapotú iskola fejlesztése kiemelten fontos volt annak érdekében, hogy a fejlesztés következtében az érintett intézményben az iskolai nevelés-oktatás alapfeladatainak ellátását támogató környezet biztosítottá váljon. Az általános iskolát érintő fejlesztés a megfelelő infrastrukturális háttér kialakításával hozzájárult, hogy az intézmény megelőzze, illetve csökkentse a tanulói lemorzsolódását, a végzettség nélküli iskolaelhagyók számát. 

A fejlesztés a minőségi és befogadó oktatási környezet és hatékony nevelés infrastrukturális feltételeinek megteremtését szolgálja a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése és a jobb oktatási eredmények elérése érdekében. 

A fenntartó felsőoktatási intézmény 2012 nyarán költöztette át általános iskoláját a jelenlegi épültbe. A helyiségek igénybevételénél a maximális tanulólétszám a nagyobb tantermeknek köszönhetően úgy került megállapításra, hogy a növekvő létszámot is képes legyen befogadni. Az osztályok számának megfelelő tantermek kialakításra kerültek ugyan, ám a szűkös anyagi források miatt csak a legszükségesebb felújításra kerülhetett sor. 

A projektben a mindennapos testneveléshez szükséges fejlesztések, a nevelési-oktatási tevékenység megvalósításához használt termek, oktatási termek, és az azok elérését szolgáló folyosók, közlekedők fejlesztése, a természettudományos tárgyak oktatását segítő tantermek korszerűsítése, az egyéni vagy kiscsoportos foglalkozásokat (pl. felzárkóztatás, tehetséggondozás) lehetővé tevő, oktatásra is alkalmas helyiségek fejlesztése, energetikai célú épületfejlesztések, valamint a szükséges kapcsolódó eszközbeszerzések valósultak meg.

Pályázatok

EFOP-3.6.1-16-2016-00014

EFOP-3.6.1-16-2016-00014

EFOP-3.6.1-16-2016-00006

EFOP-3.6.1-16-2016-00006

Campus Mundi

 

Campus Mundi

GINOP-2.3.3-15-2016-00041

 

GINOP-2.3.3-15-2016-00041

EFOP-3.4.4.-16-2017-00018

 

EFOP-3.4.4.-16-2017-00018

EFOP-3.4.3-16-2016-00002

 EFOP-3.4.3-16-2016-00002

GINOP-2.2.1-15-2016-00024

EFOP-3.2.5-17-2017-00045

EFOP-3.6.2-16-2017-00012

EFOP-3.4.6.-VEKOP-17-2017-00002

EDU-LAB-DTP1-1-115-4.1

EFOP-3.6.2-16-2017-00016