Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

Az Egyetem rektora

Dr. Fülöp Tamás

 

A Neumann János Egyetem rektoraként köszöntöm Egyetemünk hivatalos honlapjának olvasóit!

A kecskeméti székhelyű Neumann János Egyetem a magyar felsőoktatás egyik fiatal intézménye, jóllehet jogelőd intézményei – a Kecskeméti Főiskola karai – komoly múltra és szép hagyományokra tekinthetnek vissza. Intézményünk 2016-ban alkalmazott tudományok egyeteme címet kapott, majd jelenlegi felépítését egy többlépcsős átalakulási és bővülési folyamat következményeként nyerte el. 2016 és 2019 között a Neumann János Egyetem szervezeti egységéhez tartozott a korábbi Szolnoki Főiskola is Gazdálkodási Karaként. Felsőoktatási intézményünk jelenleg 3 karral, összetett képzési portfólióval rendelkezik, felsőoktatási tevékenységünket és a hozzá kapcsolódó gyakorlati képzéseinket több telephelyen folytatjuk, akadémiai szervezeti egységeink pedig számos tudományterületet gondoznak. Egyetemünk, több mint négyezer hallgatójával, a műszaki, informatikai, gazdaságtudományi, agrártudományi kínált képzéseivel, illetve kutatási és innovációs teljesítményével, a duális képzések terén elért példaadó eredményeivel, kiterjedt vállalati és intézményi kapcsolatrendszerével a térség meghatározó felsőoktatási intézményévé vált.

Egyetemünk célja, hogy nemzetközi szinten is versenyképes, széles bázison nyugvó képzési portfólióval, kutatási potenciállal és infrastruktúrával legyen képes bekapcsolódni az Európai Felsőoktatási Térség vérkeringésébe, ahol a duális képzés hazai bázisaként vonzó lehetőségeket kínál a gyakorlat-orientált képzés iránt érdeklődő partnereknek. Folyamatosan gazdagodó képzési és kutatási tevékenységünk megalapozhatja a fejlődő tudományos tudásközpontok, kutatóműhelyek köré épülő mesterszakok jövőjét, hosszabb távon pedig bázisa lehet egy multidiszciplináris doktori iskolának is, hogy intézményünk képessé váljon a klasszikus értelemben vett egyetemi rang elérésére is.

Egyetemünk rektoraként felelősséget vállaltam az intézmény szakszerű és törvényes működésért, az akadémiai terület, a felsőoktatási, tudományos-kutatási és innovációs tevékenység fejlesztéséért. Feladatomnak tekintem a megfelelő munkafeltételek, a magas színvonalú oktatási és kutatási tevékenységet támogató munkakörülmények, valamint a hallgatók munkáját segítő modern tanulási és módszertani környezet megteremtését. Kiemelt jelentőséget tulajdonítok annak, hogy hiteles, megbízható és vonzó partnerei legyünk a bennünket választó hallgatóknak, a velünk együttműködő intézményeknek és vállalatoknak. Munkánk során fontosnak tartom az esélyegyenlőség, a fenntarthatóság és a társadalmi felelősségvállalás elveinek érvényre juttatását. Az Egyetem rektoraként feladataimat az akadémiai és kancellári szervezeti egységek munkatársaival, a hallgatókkal – azaz valamennyi egyetemi polgárral – korrekt együttműködésre alapozottan, a kari és szervezeti autonómia, illetve célkitűzések figyelembevételével, az intézmény fejlődésének, a minőség és kiválóság szempontjainak szem előtt tartásával kívánom ellátni.

A Neumann János Egyetem fejlesztésével kapcsolatos stratégiai célkitűzéseimben hangsúlyos szerepet kapott az intézmény versenyképességének, népszerűségének, hatékonyabb működésének és kiválóságának növelése. Céljaim között szerepel a vonzáskörzet meghatározó nagyvállalatainak igényeihez igazított képzésfejlesztés, a KKV-k gazdasági versenyképességének elősegítése, az Egyetem K+F+I teljesítményének bővítése, valamint a modern módszertani alapokra épülő, kompetencia- és értékalapú felsőoktatási tevékenység, továbbá a társadalmi és kulturális tőke lokális igényekre és nemzeti értékekre alapozott erősítésében, a társadalom- és térségfejlesztésben vállalt komplex intézményi szerepkör kialakítása.

Hallgatóinknak – életük e meghatározó szakaszában – tartalmas, eredményes, vidám, de felelősségteljes egyetemi éveket kívánok, és remélem, hogy tanulmányaik során nemcsak a tudás megszerzésének örömét, a tudományok és a kutatómunka szépségét, oktatóink, munkatársaink elkötelezettségét, hanem a kecskeméti felsőoktatás közösségépítő erejét is megtapasztalhatják!


 

Iroda 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. Főépület 1. emelet
Telefon +36 (76) 501 960
E-mail rektor@uni-neumann.hu