Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

Az Egyetem rektora

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

Dr. Ailer PiroskaDr. Ailer Piroska

 
A Neumann János Egyetem rektoraként vállaltam és felelek az intézmény szakszerű és törvényes működéért, a munkafeltételek, az oktatási és kutatási feltételek megteremtéséért, az intézmény tulajdonáért, annak rendeltetésszerű működéséért, gazdálkodásáért, a számviteli rendért, a belső ellenőrzés működéséért, az egyetemen működő testületek működtetéséért, a szenátusi döntések előkészítéséért és végrehajtásáért, a főiskola által kiállított és kiadott oklevelek formai és tartalmi hitelességéért.


Rektorként feladatom a fentiek alapján:

  • az igazgatási, a gazdálkodási és ellenőrzési tevékenység irányítása,
  • a munkáltatói jog gyakorlása,
  • a költségvetési irányzatok feletti kiadmányozási, hitelezettség vállalási és utalványozási jogkör gyakorlása,
  • az intézményfejlesztési tervek elkészítésének koordinálása,
  • az oktatói, kutató munka irányítása,
  • a szenátusi határozatok végrehajtásának felügyelete,
  • döntés hallgatói ügyekben,
  • díszoklevelek, egyetemi szintű elismerések, kitüntetések adományozása,
  • az SZMSZ-ben meghatározott munkamegosztás szerint a rektorhelyettesek munkájának irányítása.

Az egyetem rektoraként a feladataimat a karok dékánjaival szoros együttműködésben, a kari autonómia figyelembevételével, az egyetem fenntartható fejlődésének alapvető figyelembevételével látom el.

Elérhetőségek:

Iroda 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. Főépület 1. emelet
Telefon +36 (76) 501 960
E-mail ailer.piroska@uni-neumann.hu

Pályázatok

EFOP-3.6.1-16-2016-00014

EFOP-3.6.1-16-2016-00014

EFOP-3.6.1-16-2016-00006

EFOP-3.6.1-16-2016-00006

Campus Mundi

 

Campus Mundi

GINOP-2.3.3-15-2016-00041

 

GINOP-2.3.3-15-2016-00041

EFOP-3.4.4.-16-2017-00018

 

EFOP-3.4.4.-16-2017-00018

EFOP-3.4.3-16-2016-00002

 EFOP-3.4.3-16-2016-00002

GINOP-2.2.1-15-2016-00024

EFOP-3.2.5-17-2017-00045

EFOP-3.6.2-16-2017-00012

EFOP-3.4.6.-VEKOP-17-2017-00002

EDU-LAB-DTP1-1-115-4.1

EFOP-3.6.2-16-2017-00016