Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

Az egész ország beiskolázási körzet

Pallasz Athéné EgyetemJúlius 1-től Finta Zita a Pallasz Athéné Egyetem kancellárja, aki korábban a kecskeméti polgármesteri hivatal városstratégiai irodáját vezette. Aktualitásokról, tervekről, s a várható változásokról kérdeztük az új kancellárt.

-Évente mennyi pénzből gazdálkodik a Pallasz Athéné Egyetem, és a költségvetésen belül indokoltnak tart-e bizonyos átrendezéseket?

-A 2017-2020. közötti időszakban évente mintegy 4,8-5,2 milliárd forintos költségvetéssel számolunk abban az esetben, ha átlagos nagyságrendű projekteket valósítunk meg. Természetesen, a projektek volumenétől nagymértékben függ a költségvetési főösszeg nagysága reményeink szerint a közeljövőben több kiemelkedő összegű támogatási szerződés megkötésére is lehetősége nyílik az egyetemnek. Az intézményi költségvetés átrendezése ugyanakkor mindenképpen indokolt, hiszen a Kecskeméti Főiskola és a Szolnoki Főiskola július 1-én megtörtént integrációját követően erőforrásaink felhasználásának és elosztásának szempontjait immár négy karra vetítve kell meghatároznunk. A 2017. évi költségvetés összeállításakor már új forrásallokációs irányelveket szeretnénk alkalmazni.

Finta Zita - kancellár-Miként történik a munkamegosztás a rektor és a kancellár között? 

-Az oktatással összefüggő területek és feladatok a rektor hatáskörébe tartoznak. Leegyszerűsítve minden egyéb kancellári hatáskör, ám az itt születő döntések mindegyikét az oktatásnak rendeljük alá, tehát végső soron azok is a hallgatókat, az egyetem zavartalan működését, fejlődését szolgálják. Kancellári hatáskör és feladat a gazdasági, pénzügyi, kontrolling, belső ellenőrzési, jogi és igazgatási, informatikai, vagyongazdálkodási, műszaki és létesítmény használati, valamint az üzemeltetési és a logisztika területek működtetése, fejlesztése.

-Mit tekintenek beiskolázási körzetnek? Kecskemét válhat ebből a szempontból olyan egyetemi várossá, mint Szeged, Debrecen vagy Pécs? 

-Az egész országot beiskolázási körzetnek tekintjük. Vonzáskörzetével együtt Kecskemét is lehet olyan egyetemi város, mint Szeged, Debrecen vagy Pécs. Hosszú távon nyílván ez a cél, de tudomásul kell venni, hogy az említett egyetemek egyrészt sokkal régebben kezdték meg működésüket, másrészt szélesebb spektrumú képzéssel rendelkeznek.  Ezek kialakítása nem 1-2 éves folyamat.

-Próbálnak tanárokat Kecskemétre csábítani, vagy az elmúlt egy-két évben távozottakat visszahívni?

-Az oktatói munkáltatói jogkört a rektor gyakorolja, azt azonban megerősíthetem, hogy igyekszünk minél magasabban kvalifikált, minősített oktatókat foglalkoztatni, hiszen az egyetemmé válás egyik feltétele és feladata az, hogy a felsőoktatási intézmény minél több mesterszakot tudjon indítani, amelyek elengedhetetlen kritériuma az alkalmazott minősített oktatói és kutatói  állomány létszámának növelése.

-Terv, hogy még szorosabbá váljon kapcsolata a városban működő cégekkel, vállalkozásokkal?

-Bátran kijelenthetem, hogy az egyetem jelenleg is példa értékű együttműködést ápol Kecskeméten és a város vonzáskörzetében működő cégekkel úgy a duális képzés, mind a közös projektek terén. Személy szerint is kiemelt feladatomnak tartom a kialakult jó kapcsolatok megőrzését és további elmélyítését. Ezzel párhuzamosan a kör bővítésében is gondolkodunk, távolabb működő cégek bevonásával.  

-Ha megépül az Izsáki úton az új campus, az milyen változásokat hoz az intézmény infrastruktúrájában?

-Komoly változásokra lehet számítani. Az új campusba költözik majd a gazdálkodás és menedzsment tanszék, mely előtt ezzel megnyílik az önálló karrá válás lehetősége. Átköltözik a kancellári hivatal is, továbbá a működtetésben tevékenykedő munkatársak jelentős része. Elképzeléseink között szerepel, hogy amint a hallgatók számára párját ritkítóan igényes elhelyezést biztosító új kollégiumi épületet is birtokba vehetjük, a Piaristák terén lévő régi kollégiumot akár értékesítésre is kijelölhetjük. A Homokbányán található Tudósház és Kollégium azonban továbbra is az egyetemi infrastruktúra része marad.

-Kecskeméten úgy tudják, hogy egy befolyásos szolnoki politikus hiúsította meg a Kecskeméti Egyetem elnevezést. Ő fog-e lobbizni az intézmény nevének megváltoztatása érdekében, napirenden van-e még a kérdés?

-Az egyetem nevének megváltoztatására vonatkozó javaslatot a szenátus teheti meg, a döntés pedig parlamenti hatáskör. Tekintettel az átalakulásra, a szenátus októberi és novemberi ülésein szakmai kérdések élveznek prioritást. Ezt követően kerülhet sor arra, hogy a névváltoztatásra vonatkozó javaslat megtárgyalását a szenátus napirendre tűzze. 

-Az előző kancellár, tárgyalásokat folytatott a felszámolás alatt álló Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége (MTESZ) 44,7 százalékos tulajdonrészének megvásárlásáról. Ön támogatja, hogy az egyetemé legyen ez a tulajdonrész?

-Ez is szenátusi hatáskör. A nemzeti felsőoktatásról szóló törvény értelmében a Pallasz Athéné Egyetem Szenátusa jogosult dönteni az ingatlan megvásárlásáról. Az említett testület még ebben a hónapban összeül, akkor tudja majd napirendre tűzni az ingatlanrész megvásárlására vonatkozó előterjesztés megtárgyalását. 

Forrás: Petőfi Népe (pressrider.com) - 2016. 10. 13.
Fotó: hiros.hu