Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

Általános információk

Képzési szintek

A magyar felsőoktatási rendszer három egymásra épülő képzési ciklusból áll: az alap-, a mester- és a doktori képzésből. A diploma megszerzése után a továbbképzés formája lehet a szakirányú továbbképzés. A NJE-n érettségi birtokában alapképzésre vagy felsőoktatási szakképzésre lehet jelentkezni.

Aki érettségi után diplomát szeretne szerezni, egy választott alapképzésben vesz részt. Az alapképzést követően folytathatja tanulmányait egy szakirányú továbbképzésen vagy mesterképzésen, majd a mesterképzést követően akár egy doktori képzésen.

Alapképzés (BA vagy BSc)

Az alapképzés olyan, a munkaerőpiacon hasznosítható szakmai ismereteket ad, amelyekkel a diplomaszerzést követően el lehet helyezkedni. Az alapszakok ugyanakkor megfelelő elméleti alapozást nyújtanak ahhoz, hogy a hallgató tanulmányait a szakterületén mesterképzésben folytathassa. Az alapképzések szaktól függően 6-8 félévesek. Az oklevél felsőfokú végzettséget és az adott szaknak megfelelő szakképzettséget nyújt.

Mesterképzés (MA vagy MSc)

A mesterképzésben mesterfokozat és szakképzettség szerezhető. Mesterképzésre az vehető fel, aki legalább egy alapképzési diplomával – vagy a korábbi képzési rendszer szerinti főiskolai/egyetemi diplomával – rendelkezik. A felvétel pontos követelményeit a felsőoktatási intézmények saját maguk határozzák meg.

A szakmai tudás elmélyítésére lehetőséget adó mesterképzés 2-4 féléves. A mesterdiploma megszerzését követően ki lehet lépni a munkaerőpiacra, illetve jelentkezni lehet doktori képzésre, amely a tudományos fokozat megszerzésére készít fel.

Felsőoktatási szakképzés

Érettségi birtokában megkezdhető 4 féléves szakképzés, mely felsőfokú szakképzettséget ad, de diplomát nem. Ezekre a képzésekre a bejutás könnyebb, mint az alapszakokra, ezért ha valaki alapképzésre szeretne jelentkezni, érdemes a kiválasztott alapképzési szakhoz közeli, gyakorlatorientált oktatást nyújtó felsőoktatási szakképzést is megjelölni a továbbtanulásra való jelentkezéskor. A felsőoktatási szakképzésen elvégzett kurzusok egy része beszámítható az adott szakterület alapképzésébe, tehát a később megkezdett alapképzésen érvényesíthető a korábbi teljesítés meghatározott része.

Szakirányú továbbképzés

Az alapképzéses és a mesterképzéses diplomára (illetve a korábbi rendszer szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű végzettségre) épülő, oklevelet adó képzési forma, amely a végzettségi szint módosulása nélkül speciális feladatok ellátására ad felkészítést. A korábban megszerzett szakirányú végzettség ismeretanyagát differenciáltan bővíti, illetve azt speciális területeken mélyíti.

A 2-4 félév időtartamú szakképzések minden esetben költségtérítésesek, amelynek összegét a szakot meghirdető intézmény határozza meg. A főállású munka mellett elvégezhető képzések tananyaga elméleti és gyakorlati blokkokból áll. A gyakorlati képzés gyakorlóhelyeken eltöltött, meghatározott tanulmányi időt jelenthet, ami konzultációkkal, gyakorlatvezetői segítséggel végzett ellenőrzött tanulmányokat takar.

Munkarend

Az egyes intézmények az egyes szakokon hirdethetnek nappali és levelező munkarendű képzést is. A felvi.hu felületen az aktuálisan meghirdetett szakokról szóló tájékoztatóban megtalálható, hogy az adott jelentkezési időszakban melyik szakra milyen munkarendre lehet jelentkezni. A nappali munkarend hétköznapi képzési napokat, a levelező munkarend péntek-szombati oktatást jelent a gyakorlatban.

Jelentkezés

Az alap- és mesterszakokra, valamint a felsőoktatási szakképzésekre a központi felsőoktatási felvételi eljárásban kell jelentkezni annak szabályai szerint (határidők, pontszámítás, lásd felvi.hu). A szakirányú továbbképzésekre az intézmény önállóan szervezi a jelentkezést és felvételt.

Pályázatok

EFOP-3.6.1-16-2016-00014

EFOP-3.6.1-16-2016-00014

EFOP-3.6.1-16-2016-00006

EFOP-3.6.1-16-2016-00006

Campus Mundi

 

Campus Mundi

GINOP-2.3.3-15-2016-00041

 

GINOP-2.3.3-15-2016-00041

EFOP-3.4.4.-16-2017-00018

 

EFOP-3.4.4.-16-2017-00018

EFOP-3.4.3-16-2016-00002

 EFOP-3.4.3-16-2016-00002

GINOP-2.2.1-15-2016-00024

EFOP-3.2.5-17-2017-00045

EFOP-3.6.2-16-2017-00012

EFOP-3.4.6.-VEKOP-17-2017-00002

EDU-LAB-DTP1-1-115-4.1

EFOP-3.6.2-16-2017-00016