Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

Angol KER C1 képzés

 

Angol nyelv KER C1

Képzés nyilvántartásba-vételi száma: E-001489/2016/C001

A nyelvi képzés szintje: ANGOL nyelvi képzés a KER hatfokozatú rendszere szerinti A1 szinttől C1 szintig.

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

KER B1 szinten:

Szövegértés – Hallás utáni értés: Megérti a világos, mindennapi beszéd lényegét, ha olyan témákról esik szó, mint a munka, a tanulás, a szabadidő, stb. Ki tudja szűrni a lényeget azokból a rádió‐ és tévéadásokból, amelyek aktuális eseményekről, szakmai vagy érdeklődési körének megfelelő témákról szólnak, és ha eléggé lassan és tagoltan beszélnek.

Szövegértés – Olvasás: Megérti a főként köznyelven, vagy a munkájához közvetlenül kapcsolódó szaknyelven megírt szövegeket. Magánlevélben megérti az események, érzelmek vagy kívánságok leírását.

Beszéd – Társalgás: Elboldogul a legtöbb olyan nyelvi helyzetben, amely utazás során adódik. Felkészülés nélkül részt tud venni az ismert, az érdeklődési körének megfelelő, vagy a mindennapi témákról (pl. család, szabadidő, tanulás, munka, utazás, aktuális események) folyó társalgásban.

Beszéd – Folyamatos beszéd: Egyszerű kifejezésekkel tud beszélni élményekről, eseményekről, álmairól, reményeiről és céljairól. Röviden is meg tudja magyarázni, indokolni véleményét és terveit.

Írás – Egyszerű, folyamatos szövegeket tud alkotni olyan témákban, amelyeket ismer, vagy érdeklődési körébe tartoznak. Élményeiről és benyomásairól magánleveleket tud írni.

KER B2 szinten:

Szövegértés – Hallás utáni értés: Megérti a hosszabb beszédeket és előadásokat, illetve még a bonyolultabb érveléseket is követni tudja, amennyiben a téma számára elég ismert. Többnyire megérti a híreket és az aktuális eseményekről szóló műsorokat a tévében. Általában érti a filmeket, ha a szereplők köznyelven beszélnek.

Szövegértés – Olvasás: El tudja olvasni azokat a cikkeket és beszámolókat, amelyek jelenkori problémákkal foglalkoznak, és szerzőjük véleményét, nézetét fejtik ki. Megérti a kortárs irodalmi prózát.

Beszéd – Társalgás: Az anyanyelvi beszélővel természetes, könnyed és közvetlen kapcsolatteremtésre képes. Aktívan részt tud venni az ismert témákról folyó társalgásban, úgy, hogy közben érvelve kifejti a véleményét.

Beszéd – Folyamatos beszéd: Világosan és kellő részletességgel fejezi ki magát számos, érdeklődési körébe tartozó témában. Ki tudja fejteni a véleményét valamely aktuális témáról úgy, hogy részletezi a különböző lehetőségek előnyeit és hátrányait.

Írás – Világos és részletes szövegeket tud alkotni az érdeklődési körébe tartozó számos témáról. Tud olyan dolgozatot vagy beszámolót írni, amely tájékoztat, érveket és ellenérveket sorakoztat fel valamiről. Levélben rá tud világítani arra, hogy milyen jelentőséget tulajdonít az eseményeknek, élményeknek.

 

A képzés teljesítése, tanúsítvány kiállításának feltétele:

A 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.) szerinti támogatott képzések esetén a tanúsítvány megszerzésének feltétele valamennyi modul vonatkozásában a nyelvi képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának legalább nyolcvan százalékán való részvétel és a képzést záró vizsga sikeres teljesítése. Az Fktv. alapján szervezett nem támogatott képzések esetén a tanúsítvány megszerzésének feltétele a képzést záró vizsga sikeres teljesítése.

Tanúsítvány:
A Neumann János Egyetem által kiállított sorszámmal ellátott tanúsítvány.

A képzés időtartama:
780 óra + 90 OP óra, összesen 870 óra
 
A képzés díja:
Aktuális képzési díjért érdeklődjön az alábbi elérhetőségeken.

Képzés helyszínei:

Kecskemét, azonban a jelentkezésektől függően előfordulhat, hogy a két helyszín egyikén összevont csoportban valósulhat meg a képzés. Munkáltatói megkeresés esetén, igény szerint a cég által kért helyszínen tudjuk biztosítani a képzést.

Képzés időpontja:

A képzés folyamatosan, megfelelő, minimum 10 fő esetén indul. Nagyobb létszám esetén a képzés vállalathoz kihelyezett formában is megrendelhető.

A képzésben való részvétel feltétele:

  • Iskolai végzettség: nincs iskolai végzettséghez kötődő feltétel.
  • Szakmai végzettség: nincs szakmai végzettséghez kötődő feltétel.
  • Szakmai gyakorlat: nincs szakmai gyakorlathoz kötődő feltétel.
  • Egészségügyi alkalmasság: nincs egészségügyi alkalmassághoz kötődő feltétel.

 

Az első modulba való bekapcsolódás feltétele a programra való jelentkezés mellett az alapvető írás‐, olvasás‐, és beszédkészség, amelynek mérése, és dokumentálása a felnőttképzési szerződés értelmezése és aláírása által történik, amely megfelelően és teljes körűen dokumentáltan igazolja a szükséges alapkészségek meglétét. A képzés első tananyag egységébe teljesen kezdők is bekapcsolódhatnak, így nyelvi előképzettségre nincs szükség ahhoz, hogy a jelentkező az első tananyagegységbe bekapcsolódjon.   A további tananyagegységekbe (modulokba) való belépés feltétele az előző tananyagegységekben előforduló nyelvi készségek, képességek és ismeretek 60%‐os megléte. Ezt a jelentkező vagy az előző tananyagegység során megszerzett tanúsítvánnyal, vagy a képző által előírt előzetes tudásszint felméréssel igazolhatja.

Továbbá, a képzésben részt vevő bekapcsolódhat a képzés adott KER szintjének első moduljába abban az esetben is, ha a megelőző KER szintű nyelvtudását 12 hónapnál nem régebbi, államilag elismert, a négy alapkészséget mérő nyelvvizsga bizonyítvánnyal igazolja.

Az opcionális modulok elvégzése nem kötelező. A részvevő ezek elvégzése nélkül is bekapcsolódhat a következő szintbe.

Jelentkezés módja:

Előzetes jelentkezés a http://www.uni-neumann.hu/ honlapon a felnőttképzések oldalán található E-jelentkezés képzéseinkre linken, illetve e-mailben a loczi.imre@uni-neumann.hu email címen.

További információk, elérhetőség:
Neumann János Egyetem Oktatási és Képzési Igazgatóság, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.
E-mail: loczi.imre@uni-neumann.hu, telefon: 06-76-516-308

Pályázatok

EFOP-3.6.1-16-2016-00014

EFOP-3.6.1-16-2016-00014

EFOP-3.6.1-16-2016-00006

EFOP-3.6.1-16-2016-00006

Campus Mundi

 

Campus Mundi

GINOP-2.3.3-15-2016-00041

 

GINOP-2.3.3-15-2016-00041

EFOP-3.4.4.-16-2017-00018

 

EFOP-3.4.4.-16-2017-00018

EFOP-3.4.3-16-2016-00002

 EFOP-3.4.3-16-2016-00002

GINOP-2.2.1-15-2016-00024

EFOP-3.2.5-17-2017-00045

EFOP-3.6.2-16-2017-00012

EFOP-3.4.6.-VEKOP-17-2017-00002

EDU-LAB-DTP1-1-115-4.1

EFOP-3.6.2-16-2017-00016