Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

Állami ösztöndíjas képzés 12 félévig - hogy is van ez?

Habár a felvételinél döntenünk kell, hogy milyen finanszírozású képzésre jelentkezünk, nem jelent végleges és változtathatatlan kategóriát, hogy melyikre vesznek fel.

Ha a magyar állami ösztöndíjjal támogatott hallgató nem felel meg a meghatározott feltételeknek, helyére bekerülhet valaki a legjobb teljesítményt elérő önköltséges hallgatók közül. Összesen tizenkét félévig lehet támogatott tanulmányokat folytatni.

Kötelezettségekkel is jár

Az állami ösztöndíjjal támogatott képzés költségeit az állami költségvetés, az önköltséges képzés költségeit pedig a hallgató viseli. A támogatott képzésben részt vevő hallgató köteles néhány feltétel teljesítésére:

  • az adott képzésen legfeljebb a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott képzési idő másfélszeresén belül megszerezni az oklevelet (ez az oklevélszerzési kötelezettség), és
  • az oklevél megszerzését követő húsz éven belül az általa magyar állami ösztöndíjjal folytatott tanulmányok idejével megegyező időtartamban hazai munkaviszonyt fenntartani (hazai munkaviszony-fenntartási kötelezettség).

 

Tizenkét félév - olykor pedig több

Állami (rész)ösztöndíjas képzésben összesen tizenkét féléven át lehet tanulni. Amint a hallgató kimerítette a rendelkezésére álló támogatási időt, már csak önköltséges képzési formában tanulhat tovább, de van néhány eltérő eset, amikor a támogatási akár idő hosszabb is lehet:

  • osztatlan képzés esetén, ha a képzési idő meghaladja a tíz félévet, a támogatási idő legfeljebb tizennégy félév (pl. általános orvos képzésben 14 félév);
  • a doktori képzésben részt vevő hallgató támogatási ideje legfeljebb 8 félév lehet, és nem számít bele a főszabály szerinti tizenkét félévbe;
  • a fogyatékossággal élő hallgató támogatási idejét a felsőoktatási intézmény legfeljebb négy félévvel megnövelheti.

 

A rendelkezésre álló támogatási idő igénybevételét nem zárja ki a felsőoktatásban szerzett fokozat és szakképzettség megléte sem, de értelemszerűen csupán a támogatási idő fennmaradó részének erejéig lehet további állami ösztöndíjas tanulmányokat folytatni. Ha valaki párhuzamosan több képzésre is jár, félévente minden képzésén elhasznál egy-egy félévet a támogatási idejéből. Egy adott oklevél megszerzéséhez rendelkezésre álló támogatási idő legfeljebb két félévvel lehet hosszabb, mint az adott képzés képzési ideje.

A támogatási időbe beleszámít a megkezdett és aktívan folyó félév akkor is, ha a hallgató nem fejezi be a félévet – kivéve, ha betegség, szülés vagy más, a hallgatónak fel nem róható ok miatt nem sikerült befejezni, és a hallgató indoklással ellátott erre vonatkozó kérelmét a felsőoktatási intézmény elfogadta. Speciális szabályok érvényesek a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen is.

A még felhasználható támogatási időről a www.magyarorszag.hu portálon - ügyfélkapus azonosítás és az oktatási azonosító megadása után - lehet tájékozódni. E portálon található a támogatási idő számításának részleteiről is szóló hallgatói tájékoztató is.

Forrás: www.felvi.hu