Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

A Neumann János Egyetem Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola és Óvoda beiratkozásának rendje

Tájékoztató az általános iskolai és óvodai beiratkozásról.

Tájékoztató az óvodai beiratkozás helyi rendjéről

2020/2021-es tanévre

1. Az óvodai beiratkozás a 2020/2021-es tanévre a 2020/2020. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról szóló, az Emberi Erőforrások Minisztere által kiadott 7/2020 (III.25.) EMMI határozat 1. a) b) c) pontjai alapján, 2020. április 2-20. között folyamatosan zajlik.

2. Az óvodai beiratkozás helyi rendje az alábbiak szerint kerül szabályozásra:

a) Ha a szülő, törvényes képviselő ( a továbbiakban együtt: szülő) nem a kötelező felvételt biztosító óvodába szeretné gyermekét beíratni, akkor a beiratkozás a szülői szándék bejelentésére vonatkozó szándéknyilatkozat tételével – a kötelező felvételt biztosító óvoda nevének és címének megjelölésével - indul, mely az óvoda honlapjáról (https://gyakorlo.uni-neumann.hu/gyakorlo-ovoda) letölthető. A mindkét szülő által aláírt, szkennelt szándéknyilatkozatot elektronikus úton a bocskai@gyakorlo.uni-neumann.hu e-mail címre kérjük visszaküldeni 2020. április 17-ig. A szándéknyilatkozat megküldésével egyidejűleg kérjük a Nyilatkozat a törvényes képviseletről szóló dokumentum megküldését is.

b) A Szándéknyilatkozat, valamint Nyilatkozat a törvényes képviseletről a Neumann János Egyetem Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola és Óvoda általános iskolai feladatellátási helyén, a Kecskemét, a Mészöly Gyula tér 1 –3. szám alatti portáján személyesen is felvehető, majd az ott kihelyezett postaládába is leadható.

c) A gyermek felvételéről legkésőbb 2020. április 20-ig dönt a körzettel nem rendelkező óvoda, s erről a gyermeket nevelő szülőt/gondviselőt írásban értesíti. S ezzel egyidejűleg a felvételről értesíti az érintett gyermek kötelező felvételét biztosító óvoda vezetőjét.

d) A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelési napján kerül sor.

 

 

Tájékoztató az általános iskolai beiratkozás helyi rendjéről

2020/2021-es tanévre

1. Az általános iskolai beiratkozás a 2020/2021-es tanévre a 2020/2020. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról szóló, az Emberi Erőforrások Minisztere által kiadott 7/2020 (III.25.) EMMI határozat 2. a) b) c) pontjai alapján, 2020. április 6 –24. között folyamatosan zajlik.

2. Az iskolai beiratkozás helyi rendje az alábbiak szerint kerül szabályozásra:

a) Ha a szülő, törvényes képviselő ( a továbbiakban együtt: szülő) nem a kötelező felvételt biztosító általános iskolába szeretné gyermekét beíratni, akkor a beiratkozás a szülői szándék bejelentésére vonatkozó szülői szándéknyilatkozat tételével – a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevének és címének megjelölésével - indul, mely az iskola honlapjáról (https://gyakorlo.uni-neumann.hu/kezdolap) letölthető. A mindkét szülő által aláírt, szkennelt szándéknyilatkozatot a petofi@gyakorlo.uni-neumann.hu e-mail címre kérjük visszaküldeni 2020. április 24. napjáig. A szándéknyilatkozat megküldésével egyidejűleg kérjük a Nyilatkozat a törvényes képviseletről szóló dokumentum megküldését is.

b) A Szándéknyilatkozat, valamint Nyilatkozat a törvényes képviseletről a Neumann János Egyetem Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola és Óvoda általános iskolai feladatellátási helyén, a Kecskemét, Mészöly Gyula tér 1 –3. szám alatti portáján személyesen is felvehető, majd az ott kihelyezett postaládába is leadható.

c) A gyermek felvételéről legkésőbb 2020. április 27-ig dönt a körzettel nem rendelkező általános iskola, s erről a gyermeket nevelő szülőt/gondviselőt írásban értesíti. S ezzel egyidejűleg a felvételről értesíti az érintett gyermek kötelező felvételét biztosító általános iskola vezetőjét.

d) A beiratkozás helyi időpontjai: 2020. április 6 –8., április 15 –24.

A beiratkozás módja: a fentebb leírt pontokban foglaltak szerint.

e) A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására az első tanítási napon kerül sor.

 

Kecskemét, 2020. március 27.

 

 

Dr. Fülöp Tamás

rektor

 


Pályázatok

EFOP-3.6.1-16-2016-00014

EFOP-3.6.1-16-2016-00014

EFOP-3.6.1-16-2016-00006

EFOP-3.6.1-16-2016-00006

Campus Mundi

 

Campus Mundi

GINOP-2.3.3-15-2016-00041

 

GINOP-2.3.3-15-2016-00041

EFOP-3.4.4.-16-2017-00018

 

EFOP-3.4.4.-16-2017-00018

EFOP-3.4.3-16-2016-00002

 EFOP-3.4.3-16-2016-00002

GINOP-2.2.1-15-2016-00024

EFOP-3.2.5-17-2017-00045

EFOP-3.6.2-16-2017-00012

EFOP-3.4.6.-VEKOP-17-2017-00002

EDU-LAB-DTP1-1-115-4.1

EFOP-3.6.2-16-2017-00016