Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

A GTK oktatójának közreműködése az Igazságügyi Minisztérium most lezárult tudományos kutatásában

Március 27-én Trócsányi László igazságügyi miniszter nyitotta meg azt a rendezvényt, amely az utóbbi évek legjelentősebb polgári jogi kutatási programjának eredményeit ismertették. A magyar jog több, mint fél évszázados történetét átfogó, a Polgári Törvénykönyv előzményeinek, megszületésének, változásainak, s a 2013-as új kódex megalkotásának kérdéseit vizsgáló tudományos kutatók között ott volt a Neumann János Egyetem Gazdaságtudományi Kara Közgazdaságtan és Jog Tanszékének docense, Verebics János is.

Bevezetőjében az igazságügyi miniszter elmondta, hogy a kézzelfogható eredmény három vaskos, egyenként több ezer oldalra rúgó dokumentumgyűjtemény lett, illetve több tanulmány is készült, melyek könyv formájában is megjelentek. A kutatás alapjául az a levéltári anyag szolgált, mely az 1959-ben elfogadott első magyar Polgári Törvénykönyvvel, a Ptk. 1977-es átfogó módosításával, és a 2013-as új kódex előkészítésével kapcsolatban született.

Több, mint hatvanötezer oldalnyi szöveggel dolgoztak a kutatók, akik a kodifikáció egy-egy szakaszát, illetve egy-egy polgári jogintézmény fejlődését mutatták be. Bodzási Balázs, az Igazságügyi Minisztérium igazságügyi és magánjogi jogalkotásért felelős helyettes államtitkára, a kutatás szakmai koordinátora szerint nehézséget jelentett, hogy a hatvan – hatvanöt évvel ezelőtti dokumentumokat csak hosszas nyomozás árán sikerült fellelni a levéltárakban.

A GTK docense, Verebics János az 1959-es Ptk. anyagait kutatta: 18 000 oldalnyi szövegből válogatta ki a kötetbe bekerülő dokumentumokat. Mint elmondta, ezek közül igen sok korábban még soha, semmilyen formában nem került a nyilvánosság elé, mostani közreadásuk igazi tudományos szenzációnak minősül. A dokumentumok alapján először sikerült teljes körűen rekonstruálni magának a törvény előkészítésének menetét is – ezt Verebics a dokumentumkötet előszavaként megjelent, nagy ívű tanulmányban dolgozta fel.

A konferencián a kutatás irányítóiként felszólaltak olyan,  nagy tekintélyű professzorok is, mint Sárközy Tamás, a Magyar Jogász Egylet elnöke, a projekt irányítója; illetve Vékás Lajos, az új Ptk. előkészítéséért felelős bizottság vezetője, a Magyar Tudományos Akadémia elnökhelyettese. Harmathy Attila akadémikus, volt alkotmánybíró, a rendszerváltás utáni első Ptk.-kodifikációs bizottság elnöke a kódex megalkotásának, módosításának sokszor nehéz körülményeit idézte fel,

Az Igazságügyi Minisztérium  a közeljövőben tervezi az iratanyag teljes körű, digitális hozzáférhetővé tételét: erre várhatóan még idén tavasszal sor kerül. A kutatások eredményeit összegző kötetek az IM jóvoltából Egyetemünk könyvtárában már rendelkezésre állnak – ajánljuk őket az oktató kollegák és a gazdaság és jogfejlődés összefüggései iránt érdeklő hallgatók figyelmébe.