Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

Nemzetek Európája Karrierprogram

A program célja, hogy Magyarország több, az európai uniós intézményeknél sikeresen pályázó és elhelyezkedő szakemberrel rendelkezzen, így növelve az európai uniós intézményeknél dolgozó, megfelelő szakpolitikai ismeretekkel rendelkező magyar szakemberek számát. Továbbá kiemelten fontos olyan szakemberek képzése, akik rendelkeznek a magyar közigazgatáson belül is szükséges és hasznosítható intézményi, jogi és nyelvi ismeretanyaggal.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem pályázati felhívása

a Nemzetek Európája Karrierprogramra

 

A karrierprogramra pályázhat:

 • minden 35 év alatti büntetlen előéletű magyar állampolgár, aki egyetemi, illetve mesterszintű végzettséggel rendelkezik, vagy
 • azon felsőoktatási hallgató, aki legalább 180 kredittel és 4.00 tanulmányi átlag feletti teljesítménnyel lezárt tanévet tud igazolni, vagy
 • azon felsőfokú végzettséggel rendelkező, büntetlen előéletű magyar állampolgár, aki a pályázat időpontjában már legalább egy éve a Kit., Küt. vagy a Kttv., Hszt., Hjt. alá tartozó jogállásban dolgozik,

 - és aki a fenti feltételek egyikének megfelel, és legalább B2 szintű igazolt angol nyelvvizsgával és ebből a nyelvből, a felvételi    bizottság által értékelt C1 szintű tudással/nyelvismerettel, valamint egy további EU hivatalos nyelv B2 szintű igazolt nyelvtudással rendelkezik.

A tanúsítvány megszerzésének feltételei:

A képzésben való részvétel térítési díj mentes. A képzés elvégzéséről a résztvevő tanúsítványt kap, amely megszerzésének feltétele, hogy a résztvevő:

 • a képzés valamennyi tantárgyához tartozó kontaktórák legalább 70%-án személyesen jelen van (tantárgyanként 7 kontaktóra jelenlét és 70 nyelvóra), és
 • minimum 70%-os eredménnyel teljesíti a Programot záró vizsgát.

A képzés tananyaga díjmentes.

Ösztöndíj lehetőség:

A Képzés során az NKE ösztöndíj lehetőséget biztosít, amelyre vonatkozóan visszatérítési kötelezettség keletkezik, ha a résztvevő:

 • önhibájából nem szerez tanúsítványt;
 • a tanúsítvány kiállításának napjától számított 2 éven belül nem tud igazolni sikeres Európai Személyzeti Hivatal (EPSO) versenyvizsgát, illetve sikertelen EPSO vizsgák esetén legalább 3 EPSO vizsgán történő részvételt.

A képzés időtartama:

 • 2020. szeptember - 2021. február
 • 6 hónap, rugalmas munkarendben.

A pályázat kezdete, beadásának módja és határideje:

 •  pályázni 2020. március 16.-tól az alábbi oldalon található Pályázati adatlap kitöltésével lehet, melyet a mellékletekkel együtt 2020. május 15. 24:00 óráig várunk a nemzetekeuropaja@uni-nke.hu e-mail címre. 

A pályázathoz mellékelni kell:

 • europass szakmai önéletrajz (http://europass.hu/europass-oneletrajz) és motivációs levél;
 • két tudományos vagy diplomáciai téren elismert szakember ajánlása
 • pályázati feltételek igazolására szolgáló dokumentumok: megszerzett diploma másolata, kreditek igazolása, nyelvvizsga bizonyítvány másolata, erkölcsi bizonyítvány.

A pályázat elbírálása:

 • a beérkezett pályázatokat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem bírálja el és értesíti ki azokat a formai követelményeknek megfelelt pályázókat, akik pályaorientációs beszélgetésen kerülnek meghallgatásra.

 

A pályázattal kapcsolatos további információkért keresse a Nemzetközi Programkabinet munkatársait: Benedek Fannit a nemzetekeuropaja@uni-nke.hu e-mail címen vagy Mikó Tamarát (kabinetvezető) a  +36-1/432-9000 mellék 20-273-as telefonszámon.