Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

"Jelenítsd meg a jelentést!" - Hallgatói pályázat

Az Állami Számvevőszék pályázatot hirdet egyetemi/főiskolai hallgatók számára. Az Állami Számvevőszék az Országgyűlés legfőbb pénzügyi-gazdasági ellenőrző szerve, a magyar demokratikus államberendezkedés garanciális alapintézménye. Elsődleges feladata, hogy megállapításaival, javaslataival támogassa a közpénzekkel, közvagyonnal való szabályos, célszerű, eredményes és hatékony gazdálkodást, valamint elősegítse a jól irányított állam kiépítését. Az Állami Számvevőszék munkájának hasznosulásához elengedhetetlen, hogy a szervezet jelentései közérthetőek, kommunikációja pedig világos és egyértelmű legyen.

A pályázat tárgya „A feladat”


A jelentéseknek a szakmai szempontokon túl kommunikációs szempontból is magas színvonalúnak, a felhasználók számára közérthetőnek, lényeginek és informatívnak kell lenniük. Az ÁSZ ezért olyan pályamunkák beérkezését várja, amelyben a pályázó(k) innovatív koncepciókkal, ötletekkel segítik az ÁSZ munkájának szélesebb körű és közérthetőbb bemutatását. A pályázó feladata, hogy az ÁSZ által meghatározott jelentéseknek (egy megadott és egy szabadon választott) - vagy azok egy kiválasztott területének - lényegi információit tartalmazó, főként grafikai elemekkel ellátott elektronikus kiadványt tervezzen, innovatív megközelítést alkalmazva jelenítse meg a jelentést. A feladathoz kapcsolódó információk a kiíráshoz kapcsolódó MS Word fájlban találhatóak. A pályamunkának szerkeszthetőnek, a későbbiekben az ÁSZ által könnyen hasznosíthatónak kell lennie (lehetőleg PDF formátumban várjuk a pályaműveket). Az elkészített pályamunkák mellett maximum 2 oldal terjedelemben kell összefoglalni (DOC, vagy PPT formátumban) a hozzájuk kapcsolódó fontosabb információkat (bemutatkozás, az ötlet ismertetése, cím, célja, rövid leírása, a megvalósítás folyamata, eszközei, stb.). A pályázó munkájának támogatása, vizuális orientációja céljából mintadokumentumokat gyűjtöttünk össze, amelyek bemutatják, hogy milyen vizuális megoldások alkalmazhatóak a jelentések lényegi információinak, egyes tartalmi részeinek grafikus megjelenítése során. A mintadokumentumokat a kiíráshoz mellékelt PDF formátumú fájlok képezik.


A pályázat díjazása

 

  • Első helyezés: 300.000 Ft
  • Második helyezés: 150.000 Ft
  • Harmadik helyezés: 50.000 Ft


A nyertes pályamű bemutatására és a fődíj hivatalos átadására a 2020-ban Budapesten megrendezésre kerülő INTOSAI Working Group on IT Audit – a Legfőbb Ellenőrző Intézmények Nemzetközi Szervezetének Informatikai Munkacsoportja – éves ülésén kerül sor.
 A pénznyeremények csapatnevezés esetén az adott csapatra vonatkoznak. A feltüntetett nyeremények nettó összegek, azok járulékait a pályázat kiírói átvállalják.


Mottónk: „Jelenítsd meg a jelentést!”


A pályázók köre


Pályázó lehet az, aki a kiírás időpontjában aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik és 30. életévét még nem töltötte be. A pályázó lehet egy személy vagy több tagból álló csapat, a díjak összege azonban nem személyre, hanem pályamunkára vonatkozik.


A pályaművek beküldése


A pályamunkákat elektronikusan, a szükséges mellékletek együtt, a megadott online felületre kérjük
feltölteni2.
A benyújtott pályamunka nyelve magyar vagy angol lehet.
A pályázathoz kötelezően csatolandó dokumentumok a következők:

  • pályamunka,
  • összefoglaló a pályamunkáról,
  • hallgatói jogviszony igazolás (30 napnál nem régebbi),
  • fényképes igazolvány (személyi igazolvány, diákigazolvány),
  • adatvédelmi tájékoztató és az adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozat

(https://asz.hu/storage/files/files/atsajto.pdf).3


A pályázat menete


2020. január 10. – A pályázat nyilvános kihirdetése
2020. március 8. – A pályaművek beküldési határideje
2020. március 16. – Elbírálást követően a pályázat nyerteseinek kiértesítése
2020. április eleje – a budapesti WGITA találkozó időpontja - A pályázat nyertese részére a fődíj átadása és a nyertes pályamű bemutatása.


Kérjük, hogy pályázási szándékukat a megadott email címen minél hamarabb jelezzék.


A pályázók részére a jelentkezést követően megküldjük az online felület elérhetőségét és a belépéshez szükséges adatokat.
2 Az oldalra jelszóval lehet belépni, ide tudják majd a pályaműveket is feltölteni. Az aloldalon a pályázók számára - a pályázathoz kapcsolódó - háttéranyagokat is elérhetővé tesszük (feldolgozandó jelentések, Arculati kézikönyv, Stratégia – alapelvek, vizuális minták, infografikák).
3 A nyertes pályázók vállalják, hogy a pályázat benyújtásával hozzájárulnak a pályázati anyaguknak - design terv (sablon,
videó), vagy esetlegesen külön, önálló IT fejlesztés/megvalósítás mint szerzői műnek (szellemi alkotásnak) - az Állami Számvevőszék területi korlátozás nélküli, kizárólagos, határozatlan időtartamú, valamennyi felhasználási módra kiterjedő felhasználásához. Amennyiben a számvevőszék a pályaművet, vagy annak egy részét a nyilvánosságra kerülő dokumentumaiban felhasználja, a pályázó külön szerződés alapján díjazásban részesül.
A nyertes pályázók továbbá vállalják, hogy ezen felhasználási jog a pályázat díjazásának átvételével az Állami Számvevőszék részére átruházásra kerül.
Mottónk: „Jelenítsd meg a jelentést!”


A három helyezett pályamunka alkotóját e-mailben értesítjük az eredményről, illetve a díjátadó pontos helyszínéről és időpontjáról, ahol a nyertesnek lehetősége lesz angol nyelven bemutatni ötletét.


Kapcsolat


Email: kapcsolattartas@asz.hu

Pályázat

Pályázatok

EFOP-3.6.1-16-2016-00014

EFOP-3.6.1-16-2016-00014

EFOP-3.6.1-16-2016-00006

EFOP-3.6.1-16-2016-00006

Campus Mundi

 

Campus Mundi

GINOP-2.3.3-15-2016-00041

 

GINOP-2.3.3-15-2016-00041

EFOP-3.4.4.-16-2017-00018

 

EFOP-3.4.4.-16-2017-00018

EFOP-3.4.3-16-2016-00002

 EFOP-3.4.3-16-2016-00002

GINOP-2.2.1-15-2016-00024

EFOP-3.2.5-17-2017-00045

EFOP-3.6.2-16-2017-00012

EFOP-3.4.6.-VEKOP-17-2017-00002

EDU-LAB-DTP1-1-115-4.1

EFOP-3.6.2-16-2017-00016