Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

Pedagógusképzés a Neumann János Egyetemen

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

A Neumann János Egyetem Pedagógusképző Karának jogelődje a (Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Karának jogelődje, a Kecskeméti Tanítóképző Főiskola (korábban Óvónőképző Intézet) több mint negyven éve képez az óvodai nevelés, illetve az általános iskolai oktatás számára pedagógusokat.

A főiskolai kar színvonalas, sokféle irányultságnak megfelelő képzést kínál: az óvodapedagógus és az általános tanító szak együtt, párhuzamos képzésben is felvehető, a hallgató - nem kis többletmunkával ugyan - a nyolc félév alatt így két szakot végezhet el egyszerre. A tanító szakhoz különböző kiegészítő képzési formák kapcsolódnak.

Az idegen nyelvek iránt érdeklődők angol, német, francia, olasz vagy orosz nyelvet tanulhatnak, és a műveltségterületi képzés keretében felsőfokú C nyelvvizsgának megfelelő képesítést is szerezhetnek angol, német, francia vagy olasz nyelvből.

Azok, akik valamilyen különleges képességgel rendelkeznek a zene, a képzőművészet vagy a sport területén az ének-zene, a vizuális nevelés vagy a testnevelés műveltségterületi képzés keretében bontakoztathatják ki tehetségüket. A Karon bábszakkör, drámapedagógiai kör, énekkar, diáksport-egyesület nyújt lehetőséget a tevékeny önképzésre.

A Tanítóképző Főiskolai Kar egyik legfőbb erőssége a gyakorlati képzés: a hallgatók a Kar gyakorló óvodája és gyakorló iskolája mellett a város különböző oktatási intézményeibe is járnak hospitálni, óvodai foglalkozásokat, illetve tanítási órákat vezetni.

A már végzett hallgatók az itt megszerzett gyakorlati tudást tartják a legfőbb értéknek mindennapi pedagógusi munkájukban. A főiskolának és ezen belül a karnak kiterjedt nemzetközi kapcsolata van: hallgatóink - és nemcsak a nyelvszakosok! - rendszeresen kijuthatnak külföldre, rövidebb vagy hosszabb részképzésre Ausztriába, Németországba, Olaszországba, Franciaországba, Spanyolországba, Írországba és Finnországba, és rendszeresen vannak Kecskeméten külföldi hallgatók is az ottani társintézményekből.

A Kar mintegy 800 hallgatója közül hozzávetőleg 200-an helybeliek, mintegy 200-an bejárók, a 300 fős kollégista mellett így csak kb. 100-an kényszerülnek albérletbe, nekik viszont jelentős lakhatási támogatás jár. A Karnak saját konyhája és étterme van: az óvodások, az általános iskolai tanulók étkeztetése mellett a hallgatók, a kar dolgozói és a külső vendégek olcsó és ízletes ebéddel való ellátása is feladatai közé tartozik.

További információk a kar weboldalán: http://tfk.kefo.hu