Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

KÖZIG7/2016. - KONTROLLER - 2016. 10. 16.

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

Pallasz Athéné Egyetem

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Pallasz Athéné Egyetem 
Kancellári Hivatal Tervezési és Kontrolling Iroda

kontroller

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Részvétel az Egyetem költségvetésének és beszámolójának elkészítésében, Pénzkezeléssel, beszerzésekkel, könyvvezetéssel kapcsolatos adatszolgáltatási feladatok ellátása. Részvétel a rövid és középtávú fejlesztési tervek kidolgozásában. Nyomon követi az egységek gazdasági tevékenységét, felügyeli a keretgazdálkodást. Az intézmény pénzügyi és számviteli folyamatinak támogatása, részvétel szabályzatok kidolgozásában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 395/2015. (XII.12.) kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • gazdasági területen szerzett főiskolai végzettség
 • magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • mérlegképes könyvelői végzettség
 • költségvetési gazdálkodás területén szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz
 • a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. A pályázati anyagokat a pályázati eljárás alatt, annak lezárulásáig kezeljük, ezt követően a Kjt. 20/a §. (7) bek. alapján járunk el
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, amennyiben a pályázó még nem áll közalkalmazotti jogviszonyban a Pallasz Athéné Egyetemmel
 • végzettséget, képesítéseket igazoló dokumentumok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2016. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 16.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Pallasz Athéné Egyetem címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Izsáki út 10. PSZI Munka- és Bérügy Iroda ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KÖZIG7/2016. , valamint a munkakör megnevezését: kontroller.

vagy

 • Elektronikus úton Szabó Tamás részére a szabo.tamas@kefo.hu E-mail címen keresztül

vagy

 • Személyesen: PSZI Munka- és Bérügyi Iroda, Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálása a Pallasz Athéné Egyetem Foglalkoztatási Követelményrendszerében foglaltak szerint történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.uni-pae.hu - 2016. szeptember 27.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 27.