Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

EFOP-3.4.4.-16-2017-00018

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

PROJEKTLEÍRÁS
Felhívás megnevezése: EFOP-3.4.4-16 – A felsőoktatásba való bekerülést elősegítő készségfejlesztő és kommunikációs programok megvalósítása, valamint az MTMI szakok népszerűsítése a felsőoktatásban

Projekt címe: A természettudományos ismeretek megszerzését segítő komplex rendszer felépítése és az óvodától-egyetemig tartó megvalósítása a Neumann János Egyetemen
Projekt azonosító száma: EFOP-3.4.4.-16-2017-00018

 

Kedvezményezett: Neumann János Egyetem (konzorciumvezető),  Matematikában Tehetséges Gyermekekért Alapítvány (konzorciumi partner, Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség (konzorciumi partner)

Támogatás összege: 359.679.331 Ft., ezen belül Neumann János Egyetem: 315.720.601 Ft., MATEGYE: 20.279.000 Ft.,  Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség: 23.679.730

Támogatási intenzitás: 100%

Támogató alap: Európai Szociális Alap

Megvalósítási időszak: 2017.05.01.-2020.04.30.

Az intézmény az EJMSZ-szel és a MATEGYE-vel együtt valósítja meg a projektet, amelyben egységesíti és intézményesíti a korábban elkezdett és kialakult tevékenységeket, illetve új, innovatív megoldásokat alkalmaz három alprojektben:

1. Tananyagfejlesztés és módszertani fejlesztés az MTMI képzési terület beiskolázásának elősegítése érdekében:

A) A mai fiatalok igényeinek és szükségleteinek megfelelő játékos és interaktív applikációk fejlesztése a természettudományos tartalmak jobb megértése, elsajátítása valamint a környezettudatosság fejlesztése érdekében. Hangsúlyt fektet az „okos eszközök” népszerűsége által nyújtott lehetőségek kiaknázására, de emellett asztali alkalmazások fejlesztésére is sor kerül, amelyek segítségével a tananyag fontos elemeinek vizualizációja nagymértékben elősegíti a diákok számára az anyag elsajátítását és vizuális kompetenciáik fejlődését.

B) Képzők képzése: a tanárok munkáját segíteniük kell abban, hogy a Z-generációs diákok igényeihez tudják illeszteni az oktatást. Emellett az egyetemi oktatók módszertani tudását is meg kell újítani, hogy képesek legyenek a Z-generáció megszólítására, és ki tudják használni a modern infokommunikációs technológiákat. Egy online feladatgyűjtemény segíti majd az oktatók munkáját abban, hogy a megfelelő e-learning tananyagot, prezentációt, szimulációt, figyelemfelkeltő videót, stb. építhessenek be a tantervükbe. Az ide vágó feladatok megvalósítása a NJE PK oktatóinak módszertani támogatásával és a NJE HSZK segítségével történik.

C) A szakmai workshopok szervezése révén lehetőség nyílik arra, hogy az iparból érkező szakemberek megosszák tapasztalataikat az oktatókkal. Az alprojekt eredményeinek kipróbálásában részt vesz a NJE Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskolája.

2.  Disszemináció: Mind az ipari szereplők, mind a felsőoktatás és a középszintű oktatás résztvevői is igénylik, hogy a diákokhoz jussanak el a tudomány legújabb vívmányai, a képzők innovatív eszközök és pedagógiai módszerek segítségével ismertessék meg és szerettessék meg a közép- és általános iskolás tanulókkal a természettudományos, műszaki és informatikai tárgyakat. Ezt a tevékenységet a partner vállalatokkal, együttműködő szervezetekkel és a közoktatási intézményekkel karöltve kívánják elvégezni több elérési módszerrel párhuzamosan tevékenykedve. A szakmanépszerűsítő rendezvények keretében országosan ismert külső szakembereket és PAE dolgozókat kérnek fel előadások tartására minden karon. Emellett az öregdiákok közreműködésével rövid pályaorientációs videók segítségével is szeretnék megmutatni a mérnöki pálya szépségeit és növelni vonzerejét. Virtuális séta lehetőségét biztosítják a NJE GAMF MIK laboratóriumaiban panorámaképek és kapcsolódó leírások, magyarázatok, a foglalkozásokról készült videók, érdekességek bemutatásával. A Kutatók Éjszakája keretében minden karon szerveznek olyan eseményeket, amelyek hozzájárulnak a természet-, műszaki- és informatikai tudományok népszerűsítéséhez. Tevékenységük részeként lehetővé teszik közösségi szolgálat elvégzését a hallgatói tehetséggondozó műhelyekben. Kiemelt szerepet szánnak az interaktív versenyeknek természettudományi, műszaki és informatikai területen. Rendhagyó órák keretében egyetemi oktatók középiskolákban oktatási tevékenységet végeznek mérnöki, logisztikai, természettudományos témakörökben. Itt kiemelten szem előtt tartják a hátrányos helyzetű járások iskoláit is. A természettudományos oktatást népszerűsítő roadshow-k során felhasználják a játékos mobil applikációkat, amelyek lokálisan versenyzésre sarkallják a helyi gyermekeket, továbbá részt vesznek az Educatio kiállításon is. Fontos elem a „Varázsszoba”, amely interaktív módon izgalmas kísérletek által gyakorlati példákon keresztül ad át természettudományos alapismereteket.

Emellett nyári táborokat szerveznek természettudományos és informatikai témakörökben. A középiskolás diákok számára szervezett versenyek vonatkozásában a csapatoknak kiadott projektfeladatos versenyek és a MATEGYE Kecske Kupa versenyeket kell megemlíteni.

3. Pályaorientáció az MTMI területre történő beiskolázás céljából:

A) Az EJMSZ a középiskolások természettudományos kompetenciáinak mérését valósítja meg.

B) Céglátogatások szervezése a természettudományos orientáció elősegítésére, mivel ott nyer alkalmazást a műszaki képzésből kikerülő közép- és felsőfokú végzettségűek döntő többsége, és a cégek tudnak hiteles életpálya modellt kínálni a diákoknak és szüleiknek.

C) A női hallgatók számának növelése az MTMI oktatásban. Ezen tevékenység kiterjed a sikeres mérnök hallgató hölgyek bemutatására, ezen kívül vállalatoknál meghatározó pozíciókba került női munkavállalók népszerűsítő előadásaira.

D) felkészítő tanfolyamok szervezése a diákoknak a felsőoktatásba történő bekerülésre (emelt szintű érettségi felkészítő), és bennmaradásra.

Fejlesztések, projektek